KORSVÄGAR: SVERIGE – UKRAINA GENOM 1 000 ÅR Armémuseum 22 februari 2024 – 6 februari 2025.

Sköld från Krimkhanatet på 1600-talet. Foto: Calle Käck

Sköld från Krimkhanatet på 1600-talet. Foto: Calle Käck

Sverige och Ukrainas vägar har korsats flera gånger genom historien. Genom bevarade föremål och dokument i museer och arkiv kan vi spåra kontakter och gemensamma erfarenheter.

Utställningen Korsvägar: Sverige – Ukraina genom 1 000 år tar sitt avstamp i arkeologiska fynd från vikingatiden och äktenskapet mellan Ingegerd Olofsdotter och Jaroslav I av Kyiv. Den fortsätter sedan in i 1600- och 1700-talens politiska allianser, till exempel Karl XII:s allians med kosackledaren Mazepa i början av 1700-talet, människorna i Gammalsvenskby och dagens krigssituation.

I utställningen får besökarna se unika föremål både från Sverige och från Ukraina – från vikingatiden till dagens krigszoner. Från en alliansring av guld och Ukrainas första konstitution, till vapen använda i nutid. Du får svar på frågor om varför Sverige och Ukraina ingått allianser och varför det finns så många unika ukrainska föremål på svenska institutioner. Unika föremål och dokument, som bytt händer, klarat sig genom krig, konflikt och kampen om vem som skriver historien, presenteras här samlat.

Korsvägar: Sverige – Ukraina genom 1 000 år är ett samarbete mellan Armémuseum, Riksarkivet och National Museum of the History of Ukraine in the Second World War.

Axel Eriksson