SVINDERSVIK SOMMARNÖJE UTNÄMNT TILL BYGGNADSMINNE

Sommarnöjet Svindersvik. Foto: Peter Segemark/Nordiska museet

Foto: Peter Segemark/Nordiska museet

Sommarnöjet Svindersvik i Nacka har utnämnts till byggnadsminne, vilket innebär ett viktigt juridiskt skydd för platsens historiska och kulturella värden.

Svindersvik är ett sommarnöje från 1740-talet i helt bevarad rokoko med huvudbyggnad, köksflygel och paviljong som ägs och bevaras av Stiftelsen Nordiska museet. Enligt kulturmiljölagen kan enskilda byggnader eller områden med synnerligen högt kulturhistoriskt värde förklaras som byggnadsminnen av Länsstyrelsen. Efter en ansökan från museet har beslutet om byggnadsminnesförklaring nu vunnit laga kraft. Svindersvik sommarnöjes betydelse som en del av Nackas och Stockholms kulturarv har därmed officiellt erkänts och skyddats.

– En av de främsta anledningarna till att vi har eftersträvat detta skydd är den pågående omvandlingen av området runt Svindersvik. Vi är glada över att det nu är säkerställt att denna unika kulturhistoriska miljö skyddas, säger Sanne Houby Nielsen, styresman på Stiftelsen Nordiska museet.

Svindersvik är en exklusiv föregångare till grosshandlarvillor och nutida sommarhus, men inte stort nog att kallas slott eller herrgård. Huvudbyggnaden är ritad av Carl Hårleman omkring 1740 åt Claes och Johanna Grill. I rummen finns sidenklädda möbler, kinesiska rispapperstapeter, kakelugnar och takmålningar. Nordiska museet äger och bevarar den kulturhistoriska miljön och 1700-talsprägeln sedan 1949.

Beslutet om byggnadsminnesförklaringen innebär att förändringar och ingrepp i området nu regleras genom skyddsbestämmelser som fastställts av Länsstyrelsen. Dessa bestämmelser innebär också att underhållsåtgärder måste utföras med material och metoder som är anpassade till platsens unika karaktär.

Som en positiv konsekvens av byggnadsminnesförklaringen öppnas även möjligheten att ansöka om bidrag för underhållsåtgärder från Länsstyrelsen, vilket kan underlätta för Stiftelsen Nordiska museet att bevara och vårda platsens historiska arv.

På Svindersvik kan besökare gå på guidad visning under lördagar och söndagar under perioden 25 maj till 8 september. Trädgården är öppen året runt och nere i brygghuset finns ett litet kafé.

Axel Eriksson