Emanuel Swedenborg.

Emanuel Swedenborg, född den 29 januari 1688 i  Stockholm, (född som  (Emanuel Swedberg), var en framstående svensk vetenskapsman, teolog och mystiker. vetenskapsman  (främst inom  naturvetenskap, filosof,  bibeltolkare och teolog. Swedenborg hade en mångsidig karriär som uppfinnare och vetenskapsman. Under större delen av sitt liv publicerade han en mängd skrifter, huvudsakligen skrivna på  latin. Hans liv och arbete har inspirerat många och hans tankar fortsätter att vara relevanta i dag.
Swedenborg var en av sin tids mest framstående vetenskapsmän och gjorde viktiga framsteg inom en rad olika områden. Han var en av de första att beskriva hur blodet cirkulerar i kroppen och hur det bidrar till livets underhåll. Hans arbete inom neurovetenskap var likaså banbrytande, och han beskrev hur hjärnan och nervsystemet fungerar på ett sätt som var långt före sin tid.
Utöver sitt intresse för vetenskap var Swedenborg en starkt religiös man. Han genomgick en djup andlig kris under 1740-talet och skrev sedan en rad teologiska verk som beskriver hans upplevelser och synsätt. Swedenborg menade att han hade kontakt med änglar och spöken och att han besökte himlen och helvetet. Han skrev om dessa resor i böcker som ”Vägen till en ny himmel och en ny jord” och ”Himmelska mysterier”.
Swedenborgs teologi var unik och har haft stor betydelse för många. Han ansåg att Gud var en personlig och kärleksfull varelse och att själarna i himlen och helvetet var fria att välja sin egen väg. Han betonade vikten av barmhärtighet och goda gärningar och menade att dessa var nödvändiga för att nå salighet.

Emanuel Swedenborg dog den 29 mars 1772 i London. 

The Swedenborg House i Bloomsbury, London Borough of Camden.

The Swedenborg House i Bloomsbury, London Borough of Camden.debatt och hans tankar om religion och vetenskap har fortfarande betydelse idag.

En betydligt utförligare artikel finns här.https://sv.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Swedenborg