ESSÄER OM 1700-TALETS VARDAG

Hur kunde det dagliga livet i 1700-talets Europa te sig? Med hjälp av korrespondens, dagböcker och räkenskaper, men också av föremål, konst och hantverk, ger Johanna Ilmakunnas en inblick i människors vardag – deras sysslor och sysslolöshet.

I boken presenteras tidens olika göromål och låter läsaren möta enskilda levnadsöden. Flertalet är adels- och ståndspersoner som levde i Stockholm och på den svenska landsbygden. De hade möjlighet att konsumera lyxvaror som siden och spetsar från Paris men ägnade sig även åt handarbete, läsning och trädgårdsarbete.

Johanna Ilmakunnas bjuder in till herrgårdarnas och stadspalatsens rumsliga hierarkier, med storslagna salar för sällskapsliv och baler samt rum av mer privat karaktär där det kunde diskuteras politik och affärer.

Läsaren får också insyn i tidens uppfostringsideal och de studier som bedrevs, möter familjens strukturer – generationsöverskridande och i omfattande nätverk – samt tar del av måltidernas och dukningarnas betydelse.

Essäsamlingen är illustrerad med porträtt och interiörer, målningar och gravyrer – nedslag i 1700-talets små och stora världar av vardagsbestyr.

Johanna Ilmakunnas är professor i nordisk historia vid Åbo Akademi. Hon har tidigare medverkat i Hushållsbok för Stensböle gård. Recept, råd och huskurer från 1700-talet och Adelns historia i Finland.

Johanna Ilmakunnas:
Flitiga och sysslolösa. Essäer om 1700-talets Europa
Appell Förlag/ Svenska litteratursällskapet i Finland
Utkom 2024