Magasinett: Johanna Ilmakunnas:

Flitiga-och-sysslolosa

ESSÄER OM 1700-TALETS VARDAG

Hur kunde det dagliga livet i 1700-talets Europa te sig? Med hjälp av korrespondens, dagböcker och räkenskaper, men också av föremål, konst och hantverk, ger Johanna Ilmakunnas en inblick i…