Magasinett: Monica Havström

untitled.png1

Både tro och tvivel bland sekulariserade svenskar

Det kan vara dags att nyansera bilden av det sekulariserade Sverige. Enligt en avhandling från Göteborgs universitet kan en mer rättvisande bild framträda om vi tar hänsyn till gruppen semisekulariserade…