Magasinett: Nils-Olof Olsson

Sverige-genom-konstnarens-oga

SVERIGE GENOM KONSTNÄRENS ÖGA

Sverige genom konstnärens öga ger en unik och mångsidig bild av Sverige. Boken sammanför historiska, idéhistoriska och konsthistoriska perspektiv och tecknar en bakgrund till konstnärernas mycket varierande bilduttryck under olika…