FERDINAND von WRIGHT

 

FERDINAND von WRIGHT

Målare och tecknare. Född 19 mars 1822 på Haminanlax nära Kuopio, Finland, död där 31 juli 1906. Utbildning: Robert Wilhelm Ekmans teckningsundervisning i Åbo samt en studieresa till Berlin och Dresden där han studerade för Johan Christian Dahl och Siegwald Dahl 1858–1859. Ferdinand var en av bröderna von Wright, (Magnus och Wilhelm von Wright). Ferdinand von Wright begav sig 1837 till sina bröder i Sverige och stannade där till 1844, främst sysselsatt med att måla lägre djur och växter för naturvetenskapliga ändamål. Liksom sina bröder var han nästan autodidakt bortsett från viss handledning från sin bror och avbrutna studier i Konstakademiens principskola i Stockholm. Han vistades en tid vid Kristinebergs zoologiska station i Bohuslän där han utförde illustrationer av blötdjur för professor Sven Lovéns räkning och han utförde ett flertal växtillustrationer till Peter Fredrik Wahlbergs publicerade Svensk botanik IV–IX. Dessutom assisterade han sin bror med illustrationerna till Skandinaviens fiskar, målade efter lefvande modell. Han utförde efter Carl J. Sundevalls anvisningar illustrationerna till Zoologisk handatlas för skolor 1843 som senare utgavs i utökade upplagor. Han vikarierade en kortare tid för sin bror som tecknare vid Vetenskapsakademien. Ferdinand von Wrights fågelbilder är förträffliga zoologiska planscher. Han var den konstnärligt mest betydande av de tre bröderna. Det är livfull karakteristik i hans fåglar. Anordningen är pittoresk, djur och landskap sammansmälter till en hel bild ur naturen. Av hans många bilder kan nämnas kungs- och havsörnar från olika år, Berguv, som slår ned på en hare (1860), Skator kring en död tjäderhöna (1867), Lantlig idyll (svin och skator; 1875) och Stridande tjädertuppar (1886), alla jämte några finländska landskap i Finska konstföreningens galleri. Förutom djurbilder består hans konst av stadsutsikter och herrgårdsinteriörer, stilleben, landskap och porträtt. Representerad: vid Åbo Akademi, Ateneum i Helsingfors, Norrköpings Konstmuseum och Nationalmuseum.
Bild: Järpar i höstskog, signerad och daterad 1861, olja på duk, 47 x 62 cm.