JOJKSAMLING KAN BLI VÄRLDSMINNE

Karl Tirén tillsammans med Maria Persson och Greta Persson på vintermarknad på 1940-talet. Foto från familjen Tirén

Karl Tirén tillsammans med Maria Persson och Greta Persson på vintermarknad på 1940-talet. Foto från familjen Tirén

Karl Tiréns jojksamling är föreslagen att nomineras till Unescos världsminnesprogram. Nomineringen ska diskuteras på ett seminarium i november och den unika samlingen från 1900-talets början kan bli Sveriges åttonde världsminne.

Karl Tirén (1869–1955) var den mest betydande insamlaren av samisk jojk under det tidiga 1900-talet. Hans dokumentation visar en bild av samisk kultur i Sverige som andra samtida källor saknar. Tirén inledde sitt projekt med att dokumentera den samiska jojken på vintermarknaderna i Arvidsjaur och Arjeplog i februari 1913. I dag finns nära 300 inspelningar bevarade på vaxrulle från åren 1913–1915. Majoriteten finns i Svenskt visarkiv vid Statens Musikverk och fjorton stycken finns vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Samlingen är unik och saknar motsvarighet.

Statens Musikverk föreslog redan 2015 att Tiréns ljudinspelningar skulle nominera till Unescos världsminnesprogram. I år har en dialog med Sametinget inletts för att diskutera frågan om en eventuell nominering och samlingens förvaltning. Den 8 november arrangerar Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Institutet för språk och folkminnen, Musikverket och Sametinget ett seminarium för att i ett bredare forum lyfta fram materialet samt diskutera och inhämta synpunkter omkring de möjligheter och utmaningar som en nominering kan föra med sig.

Unescos register över världsminnen lyfter fram och uppmärksammar det skrivna kulturarvet genom hela arkiv och enskilda dokument i form av texter, ritningar, målningar, fotografier och filmer. Idén med världsminnen är att de bidrar till kunskapsbyggande och informationsinhämtande. Målsättningen är att öka digitaliseringen och främja bevarandet av arkiv och dokument.

Sammanlagt finns drygt 400 dokument och samlingar i världsminnesregistret. Sju av dem finns i Sverige: Emanuel Swedenborgs arkiv, Ingmar Bergmans arkiv, Astrid Lindgrens arkiv, Alfred Nobels familjearkiv, Silverbibeln, Stockholms stads byggnadsritningar och Dag Hammarskjölds samling.

(2022-10-16)

Se även Tryckfrihetsförordningen nominerad som världsminne (2021-12-01)

Axel Eriksson