ERNST JOSEPHSON – KONST, POESI OCH MUSIK Prins Eugens Waldemarsudde 9 september 2023 – 11 februari 2024.

Ernst Josephson, Gåslisa, 1888–1889. Olja på trä, 72 x 58 cm (beskuren). Foto: Lars Engelhardt

Ernst Josephson, Gåslisa, 1888–1889. Olja på trä, 72 x 58 cm (beskuren). Foto: Lars Engelhardt

Ernst Josephson (1851–1906) var under sin levnad en av Sveriges mest nyskapande konstnärer med en omfattande produktion av porträtt, historiska och mytologiska motiv samt genremåleri. Efter ett psykiskt sammanbrott, och ett insjuknande 1888, bestod hans konstproduktion främst av teckningar. Under den senare delen av hans liv tillkom även flera målningar samt ett stort antal dikter och musikstycken.

På Waldemarsudde finns en av de främsta samlingarna av Ernst Josephsons konst, både i form av målningar och sena teckningar, tack vare prins Eugens förutseende samlargärning. I samband med Josephsons första separatutställning i Stockholm 1893 inköpte Eugen det ikoniska och i sin samtid omdebatterade verket Strömkarlen, som sedan 1905 är permanent infälld i väggen i Salongen på Waldemarsudde. För att visa sin tacksamhet för förvärvet av Strömkarlen erhöll Eugen samma år i gåva från Josephson en experimentell och innovativ serie av tecknade fornnordiska gudar och kungafigurer, som i urval visas i utställningen. Samlingen av Josephsons verk på Waldemarsudde är en utgångspunkt för utställningen, som kompletteras med ett stort antal inlån från andra museer och konstinstitutioner samt från privata långivare.

Utifrån övergripande tematiska nedslag som saga och myt, det esoteriska, porträtt och människoskildringar, förhållandet till en äldre tradition och konstnärer såsom Rembrandt, Rafael, Tizian och Velázquez, är Josephsons skapande verksamhet presenterad utifrån ett helhetsperspektiv. Utställningen innehåller över hundra verk av Josephson i olika material och tekniker, såsom måleri i olja och akvarell, teckningskonst samt ett urval av hans bevarade manuskript till diktsamlingarna Svarta rosor(1888) och Gula rosor (1896) och exempel på hans nedtecknade noter. I en fördjupningsdel om konstnärens poesi och musik klingar även inspelade pianostycken, som Josephson har komponerat. I utställningen ingår även ett antal vänporträtt avbildande Ernst Josephson av konstnärerna Allan Österlind, Carl Larsson, Per Hasselberg och Peder Severin Krøyer.

– Vår ambition med denna rika och omfattande presentation är att samlat lyfta fram ett av Sveriges mest uttrycksfulla konstnärskap genom tiderna med ny forskning och nya perspektiv. Josephsons fascinerande konst väckte tidigt uppmärksamhet och diskussioner och hans konstnärskap fungerar idag inspirerande för såväl konstnärer, författare som en bred allmänhet, säger museichefen Karin Sidén.

Prins Eugens Waldemarsudde

Axel Eriksson