100 000 KULTURHISTORISKA FOTON RÄDDADE OCH DIGITALISERADE

Nordiska museets omfattande samling av 6 miljoner foton är en av de största kulturhistoriska bildsamlingarna i Norden, men endast en mindre del av materialet är digitaliserat. Nu avslutas ett stort projekt där 100 000 bilder har räddats, digitaliserats och blivit tillgängliga för allmänheten på Digitalt Museum och i urval på Wikimedia.

Under två intensiva år har Nordiska museet, i nära samarbete med KulturIT och Wikimedia Sverige, arbetat med att konservera och digitalisera bilder från museets fotoarkiv som drabbades av en vattenläcka 2021. Fotografierna, huvudsakligen negativ, är tagna av kända fotografer som KW Gullers, Sten Didrik Bellander, Gunnar Lundh, Gösta Glase, André och Irène Reisz med flera. Bilderna dokumenterar framför allt liv och arbete, samt svensk industrihistoria, från 1930-talet fram till 1960-talet.

– Det omfattande projektet ”100 000 bildminnen” har slutförts med stor framgång. Bilderna är nu omhändertagna och tillgängliga för allmänheten, forskning och skola. Majoriteten av bilderna har heller aldrig tidigare visats. Denna bildskatt utgör en unik källa för att förstå samhällsutvecklingen i Sverige och Norden, samt för att gestalta människors livsmiljöer genom tiderna, säger Sanne Houby Nielsen, styresman på Stiftelsen Nordiska museet.

I januari 2021 drabbades ett av museets fotoarkiv av en vattenläcka vilket resulterade i att cirka 100 000 av de 1,1 miljoner negativen som fanns i arkivet påverkades av vatten eller fukt. Direkt efter incidenten påbörjades planeringen för att rädda bilderna och projektet “100 000 bildminnen” startades.

Förberedelserna inför digitaliseringen har inkluderat att utveckla metoder för upptining, separering och torkning av filmnegativ med stor variation i tillstånd samtidigt som överföringen av befintlig arkivinformation säkerställs i processen. Genom digitaliseringen och medskapande aktiviteter har projektet bjudit in breda grupper att bidra med sin kunskap kring bildernas innehåll.

– Lärdomarna från projektet kommer att vara till nytta för oss, men även för museerna i eKultursamarbetet, i det fortsatta arbetet med att bevara, förvalta och sprida kunskap om vårt gemensamma kulturarv, säger Lewi Nordby, direktör på KulturIT.

– I det unika samarbetet med Nordiska museet har vi utvecklat nya arbetsmetoder för att hantera och göra de kulturhistoriska bilderna tillgängliga. Därtill har det öppnat dörrarna för att kunna främja mer engagemang och nå ut till fler människor. Tillsammans har vi ökat kunskapen om vad bilderna föreställer samtidigt som vi även ser detta som en möjlighet att locka nya medlemmar till Wikimediaplattformar och vår växande gemenskap, säger John Andersson, verksamhetschef på Wikimedia Sverige.

Med avstamp i det nu avslutade projektet går Nordiska museet in i två nya storskaliga digitaliseringsprojekt för att bevara och sprida sina analoga bildsamlingar. Projekten löper från 2024 till 2026 med externt finansiellt stöd.

Axel Eriksson