MOSKVAS ERÖVRARE JAKOB DE LA GARDIE

Jakob De la Gardie är den enda svenska fältherre som i spetsen för en armé nått Moskva och trätt fram inför tsaren i Fassettpalatset. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets mest berömda befälhavare och banade väg för svenska erövringar i öster, som under nästan ett sekel utestängde Ryssland från Östersjön.

Som fältherre, godsmagnat, handelsman och politiker blev Jakob De la Gardie efter hand en profil som världsvant rörde sig i maktens gemak. Hans tvära livskast vittnar samtidigt om den dramatiska upprinnelsen till 1600-talets svenska guldålder som militär stormakt i norra Europa.

Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob De la Gardie, en av 1600-talets bortglömda portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652.

Peter Ullgren är historiedocent och frilansande författare. Han disputerade med avhandlingen Lantadel. Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut och har skrivit flera böcker om stormaktstidens samhälle och kultur, bland annat En makalös historia. Magnus Gabriel De la Gardies uppgång och fall och Det stora nordiska kriget 1700–1721. En berättelse om stormakten Sveriges fall.

Peter Ullgren:
Moskvas erövrare – Jakob de la Gardie
Historiska Media   Beställ här>