Magasinett: Linguistrator AB

spade-2

En spade är EN spade!

Enligt ett äldre grundantagande inom terminologivetenskapen skulle man kunna hävda att en spade är en spade, d.v.s. att det skulle i en annan värld av idéer  finnas en spade som…