Tyra Kleen- Thielska Galleriet- Konstnär, vagabond, äventyrare,16 juni – 23 september 2018

Tyra Kleen, porträtt av Lilly Sparre, 1912, pastell, 45 x 33 cm. Foto: Studio Lindblad

Tyra Kleen, porträtt av Lilly Sparre, 1912, pastell, 45 x 33 cm. Foto: Studio Lindblad

Tyra Kleen (1874–1951) utforskade världen med sin konst. Hon deltog i konstnärslivet i flera av Europas storstäder och avbildade ceremoniella dans- och teaterscener i bortre Asien. Hon var en av de första svenska resenärerna i Indonesien (fd Nederländska Ostindien) och materialet med akvareller i lysande färger från hov- och tempeldanser på Bali och Java är unikt och har aldrig tidigare visats.

Tyra Kleen sökte sig också till andra världar inom litteratur, konst och andlighet. Hennes litografiska blad utgör ett viktigt bidrag till tidens grafiska konst, däribland en serie illustrationer till Charles Baudelaires Ondskans blommor. Idag framstår hon som en mångfacetterad konstnär som bidrar med en kontinental strömning i den svenska sekelskifteskonsten.

”Jag är vagabond och äventyrare av födsel och ohejdad vana”, lär hon ha sagt och vid sidan om konsten var hon även aktiv som författare samt en röst inom kvinnorättsrörelsen. Sommaren 1911 besökte Tyra Kleen Thielska Galleriet i samband med Den internationella rösträttskongressen i Stockholm. Ernest och Signe Thiel hade lämnat bidrag till organisationen och öppnade sitt hem för inbjudna kongressdeltagare.

Den här utställningen omfattar ett urval av Tyra Kleens hela produktion med målningar, illustrationer, litografier samt publikationer och presenterar en återupptäckt konstnär med en färgstark historia.

Axel Eriksson