GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRDS EXPEDITIONER OCH INSAMLINGSRESOR

Botaniska i Göteborg är Nordens största och räknas dessutom till en av världens ledande botaniska trädgårdar. Sedan anläggningen öppnade för allmänheten år 1923 har botanister och trädgårdsmästare sänts ut i världen på forskningsexpeditioner och insamlingsresor.

Boken Genom Floras riken skildrar de botaniska och hortikulturella expeditioner som lagt grunden till Göteborgs botaniska trädgårds unika samlingar och internationella ställning. Vetenskapshistoriska perspektiv sammanflätas med berättelser om de rara arter och ihärdiga växtsamlare som far genom Floras riken för att utforska världen och samtidigt göra den förståelig och tillgänglig för alla. Bakom Botaniskas grindar väntar storslagna miljöer där besökaren lätt känner sig förflyttad till de mest avlägsna platser på jorden.

Botaniska trädgårdens expeditioner har flera syften. Det handlar om att finna härdiga och vackra växter lämpliga för odling på våra breddgrader, vilket blivit allt viktigare med pågående klimatförändringar. Samtidigt handlar det om utforskningen av världens botaniska mångfald, en uppgift som blivit högaktuell i tider av artutrotning och naturskövling.

Torgny Nordin är vetenskapsskribent samt författare och fotograf som genomfört en rad expeditioner till bland annat polarområdena.

Torgny Nordin:
Genom Floras riken – Göteborgs botaniska trädgårds expeditioner och insamlingsresor
Votum Förlag
Utkom 2024