Subterranea

Hösten 2018 föreslog Peter Matussek, gruvguide vid Tabergsgruvan, att jag skulle ha en konstutställning i gruvan.

Jättebra idé, men som jag såg det hade gruvan potential för mer än måleri.

Varför inte ljussätta hela gruvan? Musik? Skulptur?

Projektet växte snabbt. Wolfgang Veith från Scenkonst Jönköping blev projektledare och Minopera med Annika Liljenroth och Martina Stenman tog sig an det musikaliska.  

Det blev Sverigepremiär på nyskriven musik  inspirerad av gruvmiljön.

Hans Fransson och Peter Matussek guidade oss i gruvan, Susanne Westberg tog sig an ljussättningen och vi andra, Danilo Gianinni, Marie Hertzberg, Arezoo Ghaeedvand, Björn Skallström, Natasha Nichols och jag själv bidrog med videokonst, skulptur och måleri.

En kall januaridag var vi på plats för undersökning av gruvan. Till vår fascination och inspiration var gruvan denna vinterdag full av naturliga isskulpturer från golv till tak.

Så många vildhjärnor på en sådan fantastisk plats! Den ena idén efter den andra föddes.

Väl ute ur gruvan stod vi i snö upp till anklarna medan vi entusiastiskt drog upp riktlinjerna för projektet och märkte nog inte att vi höll på att förfrysa fötterna.

Våren 2019 fick idéerna fastare form, det blev fler gruvbesök, vi fick med oss en lokal scoutförening som stod för kaffe och grillkorv till besökarna, ett lokalt kafé lämnade rabatt på fika till gruvbesökarna och gruvmuséet höll öppet med sin fina utställning om den unika faunan och gruvans invånare, fladdermössen.

Den 25-26 maj 2019 gick projektet av stapeln och förutom 400 besökare, besök av både SVT, lokalradio och lokalpress fick evenemanget fina recensioner från kultursfären. 

Projektet fick också ekonomiskt stöd av Leader, en organisation som fördelar EU-medel till nyskapande projekt som gynnar landsbygdsutvecklingen och fick även stöd och uppmärksamhet från Region Jönköpings län och Jönköpings kommun.

Det var med glädje och stolthet vi kunde visa upp ett så unikt evenemang på en så unik plats och att vi med projektet bidragit till utvecklingen av regionens kulturliv, ungdomsverksamhet, näringsliv och till bevarande av Tabergs stora naturvärden. 

                             Subterranea II97075253_10158144473947906_4357950611983958016_o

Naturligtvis ville alla som deltog i Subterranea utveckla projektet. 

Många av idéerna han aldrig prövas och förverkligas 2019 och därför började vi under hösten att föra diskussioner om nästa projekt; Subterranea II. Region Jönköpings län som ställde upp med ett treårigt utvecklingsbidrag och även Jönköpings kommun ställde upp med ekonomiskt bidrag.

Därmed fick projektet en tryggad framtid och ekonomiska muskler vad gäller marknadsföring.

Vi beslöt att genomföra projektet under två helger, att hela veckan däremellan hålla öppet för besök av skolklasser och föreningar.

Två lokala kulturskolor skulle delta med sin verksamhet, näringsliv och ungdomsföreningar i trakten skulle engageras i projektet.

För att ytterligare höja den konstnärliga kvalitén fördjupade vi samarbetet med Minopera som fick stöd från kulturrådet för att samarbeta med tonsättaren Christofer Elgh, senast känd för operan Valerie´s voice. Tillsammans med Minoperas sångare Annika Liljenroth, Ann Roach och Pär Nilsén skapar han ny musik för Subterranea.  Musikstycket ska vara som ett ackompanjemang till besökarnas optiska upplevelse. Båda delar ska komplettera varandra och tillsammans ska de belysa olika aspekter av ”Orfeus och Eurydike” både ur ett historiskt och ur ett aktuellt perspektiv. 

Evenemanget kommer att gå av stapeln den 12-20 september. Hela evenemanget är corona anpassat vi har reducerat antalet besökare genom ett begränsat antal i varje grupp som går in i gruvan och förbokning av biljetter.

Det konstnärliga innehållet kommer däremot inte att påverkas.

För vidare information:

www.subterranea.se

Sören Nordenström61477056_10206271006731458_1194637138973425664_n51385331_10213876168641926_237716402495029248_n
62086594_10206271012371599_7138526840439701504_n