MILJONER KULTURSKATTER TILLGÄNGLIGGÖRS DIGITALT

Exempel på föremål ur flera av museisamlingarna. Bildmontage: Ola Myrin/Statens historiska museer

Exempel på föremål ur flera av museisamlingarna. Bildmontage: Ola Myrin/Statens historiska museer

Statens historiska museer lanserar ny samlingsdatabas. I nya ”Sök i samlingarna” kan man söka i samlingarna på Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum. Där finns bland annat måleri, mynt, medaljer, vapen, möbler, dräkter, räkenskaper, brev, äldre kyrklig konst och Sveriges största samling av arkeologiskt material.

– Vårt uppdrag är att göra det kulturarv vi förvaltar tillgängligt för alla i Sverige. Vår nya söktjänst på nätet är en viktig del i vårt arbete med digital tillgänglighet. Nya ”Sök i samlingarna” uppfyller många olika användares behov och kommer att utvecklas löpande, säger Linnéa Lundin, intendent digital förmedling på Statens historiska museer.

Funktionen ”Sök i samlingarna” är grunden för digital tillgänglighet till samlingarna på Statens historiska museer. Just nu är 1 895 799 föremål och media sökbara i databasen. All information i databasen är fri att använda och all media är licensierad med öppna Creative Commons-licenser, vilket innebär att vem som helst kan ladda ner och använda bilder av museernas föremål och miljöer.

Statens historiska museers samlingar uppskattas innehålla cirka elva miljoner föremål och ett mycket omfattande osteologiskt material. ”Sök i samlingarna” uppdateras ständigt med nya föremål allt eftersom fler föremål ur samlingarna digitaliseras. Även det nya museet Sveriges museum om Förintelsen kommer att ingå i databasen på sikt.

Nu arbetar museimyndigheten vidare med att sprida samlingsinformation, kunskap och media ur ”Sök i samlingarna” till externa söktjänster, databaser och plattformar för fritt tillgängliga kulturarvsdata. Genom att finnas på fler plattformar blir det lättare för användare att hitta materialet och utforska det i ett större sammanhang.

Sök i databasen på samlingar.shm.se.

Axel Eriksson