PROMENERANDETS HISTORIA

Människor har gått i alla tider, men promenader har det inte varit fråga om. Att promenera var under århundraden en lyx förbehållen kungafamiljen och aristokratin. Kungsträdgården fungerade som de övre samhällsskiktens inhägnade utomhussalong, där de promenerade, visade upp sig för varandra och umgicks.

Under 1800-talet spreds promenerandet i vidare kretsar. Vägarna i staden försågs med trottoarer och stadsparker anlades. Flanörerna gjorde entré på stadens gator och i Stockholm utmärkte sig Norrbrolejonen för sin elegans. Vid sekelskiftet 1900 hade promenadkulturen förvandlats från kungligt framträdande och aristokratins privilegium till ett folknöje.

Promenerandets historia är exposé över promenadkulturens framväxt och utveckling i Stockholm samt en betraktelse över konsten att gå på rätt sätt i en stad med växtvärk och en stark vilja att vara modern. Boken är en del av forskningsprojektet ”Borgarklassens diskreta charm”.

Kekke Stadin är professor emerita vid Södertörns högskola. Hon har tidigare publicerat böcker om bland annat stadshistoria, skattehistoria, genushistoria, modehistoria och kulturhistoria – däribland Stånd och genus i stormaktstidens Sverige.

Kekke Stadin:
Promenerandets historia – från kungligt framträdande till folknöje
Stockholmia förlag
Utkom 2023