STÄNGDA NATURHISTORISKA RIKSMUSEET FÅR HJÄLP MED HYRAN

Lisa Månsson, överintendent på Naturhistoriska riksmuseet. Foto: Johanna Hanno

Lisa Månsson, överintendent på Naturhistoriska riksmuseet. Foto: Johanna Hanno

Regeringen har i dag beslutat att göra en ändring i regleringsbrevet för Statens fastighetsverk under 2023 som innebär att Naturhistoriska riksmuseet får anstånd med betalning av hyran. Anståndet kommer gälla under den period som museet, helt eller delvis, inte kommer kunna bedriva sin verksamhet till följd av det akuta reparationsbehovet.

Regeringen kommer också i en kommande ekonomisk proposition säkerställa att museets verksamhet inte påverkas negativt av det intäktsbortfall som följer av reparationsbehovet.

– Det är med lättnad vi tar emot beskedet att regeringen på ett tydligt sätt tar ställning för att vår viktiga verksamhet inte ska ta skada av det inkomstbortfall som stängningen av museet innebär, säger överintendent Lisa Månsson.

Naturhistoriska riksmuseet förlorar i genomsnitt 3,2 miljoner kronor i uteblivna intäkter varje stängd månad. Det går fortfarande inte att säga när museet kan öppna igen. Den inventering och kartläggning som Statens fastighetsverk gör pågår fortfarande och åtgärderna väntas pågå i många månader.

”Att museet får anstånd med betalning av hyran löser inte museets problem på lång sikt, utan skjuter dem på framtiden”, skriver Naturhistoriska riksmuseet i ett pressmeddelande. Innan den akuta situationen, med putssläpp från museets innertak, uppkom hade Statens fastighetsverk aviserat om en hyreshöjning på 12 miljoner från 2024. I dag går 32 procent av museets anslag till lokalkostnader. Lägger man till hyreshöjningen ökar andelen till 37 procent.

Om de krediter som byggs upp måste betalas av inom ramen för befintliga anslag anser museet att konsekvenserna skulle bli avsevärda.

– Det skulle slå hårt mot förutsättningarna att ta hand om våra samlingar, förmågan att bedriva grundläggande forskning och möjligheten att hålla igång en publik verksamhet. Därför var det mycket positivt att regeringen häromveckan adresserade den långvariga problematiken med både hyror, säger överintendent Lisa Månsson.

(2023-09-08)

Se även Naturhistoriska stänger på grund av rasrisk (2023-08-30)

Axel Eriksson