Konstkritiken är i kris?

Konstkritiken befinner sig i en kris, är ett påstående man får höra allt oftare, men ser man till den rad av nya webbtidskrifter och bloggar som bevakar konstscenen idag, kan bara konstatera att konstkritiken verka blomstra, i alla fall på webben. Förutom att de traditionella dagstidningarna och tidskrifterna i hög grad gör sina konstrecensioner tillgängliga på sina hemsidor, har det under de senaste åren dykt upp en hel del renodlade webbtidskrifter och bloggar som sysslar med konstbevakning.

konstbevakning

Till en av pionjärerna bör man räkna Anders Olofsson , som redan 1998 startade Konsten.net ett elektroniskt nyhetsbrev med recensioner och tips om konstutställningar i Stockholm med omnejd. Under de senaste åren har Konsten.net utvidgat sin konstbevakning och täcker idag framför allt storstädernas konstscener, men erbjuder även evenemangstips och kommentarer kring aktuella ämnen.

Omkonst som drivs av Susanne Slöör och Leif Mattson, har funnit på nätet sedan augusti 2002 och profilerar sig som en webbtidskrift som ger konstnärerna möjlighet att skriva om konst, något som de i stor utsträckning inte har haft möjlighet till i traditionella medier. Här finner man förutom konstrecensioner, även intervjuer, porträtt och en artikelserie om konstnärers hemsidor.

Konstperspektiv Webbmagazinet, som funnit sedan våren 2004, skriver främst artiklar som belyser konsten på Internet ur olika synvinklar. Bokrecensioner och presentationer av unga konstnärer från landets Konsthögskolor är två andra delar av bevakningen. Till tidskriften är även Konstkvarteret knutet, en community för konstintresserade.

En ny aktör på scenen är Magasin1, som startade i september i år av Kultur1. Det är dock för tidigt att säga vilken roll och inriktning magasinet kommer att ha för konstbevakningen på nätet, men med tanke på att Kultur1 i övrigt verkar profilera sig inom konstområdet är det troligt att den inriktningen även kommer att gälla för deras magasin.

Ser man till ett mer regionalt plan kan man nämna Konsttidningen Volym, som startade 2003 av konstkonsulenterna i Västernorrland., Volym är en tidskrift som skriver recensioner, essäer och reportage med fokus på konsten i Västernorrland.

Bloggar (förkortning för webblogg) användes från början som en slags dagbok på nätet, men dess betydelse och inflytande har växt kraftigt under de senaste åren. Inom konstområdet har det dykt upp två nya intressanta bloggar med inriktning mot konstkritik: SARTS – Kritisk synvinkel på konst som skapades av Karl Nyberg och Rikard Ekholm hösten 2004. SARTS innehåller konstrecensioner, konstreflektioner och nu på senare tid även intervjuer med olika konstaktörer.

I september i år startades även bloggen Efter kritiken, som är en blandning av diskussionsforum och tidskrift, som belyser och diskuterar konstkritikens roll i dagens samhälle. Upphovsmännen är Frans-Josef Petersson och Robert Stasinski.

Om man tänker på att konstbevakning är ett relativt smalt område som lockar en begränsad skara läsare så kan man bara konstatera att det idag finns ett stort utbud för den intresserade. En annan positiv aspekt är att de olika webbtidskrifterna verkar har hittat sina nischer och profiler och att de snarare kompletterar, än konkurrerar, med varandra. I dagsläget ser det inte ut som om de behöver slåss om läsarna, snarare är det så att samma läsare besöker flera av webbtidskrifterna och bloggarna för att få en bred och varierad konstbevakning. Denna situation avspeglar sig också i olika samarbeten och utbyten mellan webbtidskrifterna, en strategi som i längden kan vara lönade, eftersom de ekonomiska villkoren för webbtidskrifter kan vara minst sagt kärva.

Webbtidskrifter faller inte inom ramen för tidskriftsstödet (som papperstidskrifter kan söka), och man måste därför förlita sig på sponsorer, eget kapital eller reklamintäkter. Även om det är relativt billigt att starta upp en webbtidskrift idag, så krävs det en hel del ideellt arbete, låga arvoden (om några) till medverkande och att man har redaktionen hemma för att man ska kunna överleva. Vilket är synd, för konstbevakningen på Internet skapar en mångfald, den ger en snabb och bred bevakning av den svenska konstscenen som man inte hittar i de traditionella medierna. Man ska inte heller glömma bort att webbtidskrifter har visat sig vara en betydelsefull grogrund för nya konstkritiker och skribenter.

Ser man till de senaste årens utveckling finns det alltså mycket positivt att tillägga när det gäller konstbevakningen på webben. Webbtidskrifterna har i många fall skaffat sig tydligare grafiska profiler och hemsidor som påminner om de stora dagstidningarna med löpsedlar där det senaste inom konstlivet presenteras på ett aptitligt och lättillgängligt sätt. Man syns oftare i olika sammanhang och lockar en allt större läsekrets. Genom Föreningen för Sveriges Nättidskrifter som bildades hösten 2003 finns även ett organ som arbetar för webbtidskrifternas villkor på ett politiskt och kulturellt plan. Lägger man sedan till faktorer som att traditionella medier som TV, tidningar etc tappar publik till Internet och att det leder till att allt större delar av t ex reklampengarna satsas på Internetreklam så finns det även en ljusning på den ekonomiska horisonten. Så frågan är väl om det någonsin tidigare funnits ett så stort utbud av konstbevakning som idag?

  • Magasin1
  • Konstperspktiv Webbmagazinet
  • SARTS A critical point of view.
  • EFTER KRITIKEN
  • Omkonst
  • Konsttidningen Volym
  • Konsten.net
  • Föreningen för Sveriges Nättidskrifter
Mathias Jansson, Skribent