Invånare i Google-land?

Pär StrömÄr Google på väg att ta över Microsofts herravälde över vår datoranvändning? Googles lista över nya tjänster visar prov på stor affärsmässighet kombinerad med stor innovationsförmåga. Om nu Microsoft själv en gång i tiden halkade in i världsdominans mer eller mindre på ett bananskal, varför skulle inte samma sak kunna ske igen?

Sedan länge har Google de flesta av oss i ett fast grepp på området internetsökningar. Sådana sökningar genererar ytterst värdefull information om varje användares intressen och verksamhetsområden, vilket gör det möjligt att sälja sökordsbaserad reklam. Detta har blivit en storindustri, och man kan konstatera att grundarna av Google såg möjligheten vid en tidpunkt när ingen annan gjorde det.

Nu är de kanske på väg att göra om tricket på ett annat område

Med den relativt nya tjänsten Google Earth (länkar sist i artikeln) erbjuds gratis satellit- och flygbilder från (i princip) hela världen. Man kan snabbt zooma in ett land, sedan en stad och sedan ett kvarter. ‘Kul kuriosa’, tänker nog många. Ledningen för Google, däremot, tänker förmodligen något mera affärsmässigt, i stil med ‘globalt de facto-monopol på gula sidorna-tjänster’.

På några sekunder kan man nämligen få kommersiell information om olika slags näringsidkare inlagd på flygfotot över önskat kvarter. Ur den långa listsan på tillgängliga branscher kan nämnas restauranger, snabbköp, hotell, bensinstationer, apotek, banker, barer, caféer, videouthyrningar och sportanläggningar. Börja med planeten vi bor på, zooma in din egen plats och se vilket utbud som finns – tala om intuitivt och människonära gränssnitt!

Till detta erbjuder sedan Google Earth andra typer av information, såsom kollektivtrafik, data från senaste folkräkning och aktuell brottsstatistik. Ännu så länge är det mest amerikanska städer som fått tilläggsdata inlagda, men Googles ambition är förmodligen global. Det finns förstås ytterligare mängder av information som med tiden skulle kunna läggas in i detta utmärkta gränssnitt, ett gränssnitt som kan komma att bli de facto-standard för all information med geografisk koppling.

Att Google går in på gula-sidorna-marknaden blir ännu tydligare mot bakgrund av tjänsten Froogle, som syftar till att hjälpa konsumenter att hitta produkter de är intresserade av att köpa. Eniro får se upp, inte minst mot bakgrund av sitt höga prisläge jämfört med Google. Även i Sverige använder ju allt fler konsumenter sökmotorer i situationer där Gula Sidorna (på papper eller på webben) tidigare var en självklarhet. ”Hälften av mina kunder hittar mig via sökmotorer”, säger exempelvis Pyra Hägglund på Medica Klinik enligt Svenska Dagbladet i söndags.

Ytterligare en gula-sidorna-satsning från Google är tjänsten Local for Mobile. Den ger information om lokala näringsidkare markerade på en karta i mobiltelefonens display. Googles tre gula-sidorna-tjänster kan ge företaget en kritisk massa, genom tre olika sätt att använda samma grundinformation, riktat till tre olika situationer som en konsument kan befinna sig i.

Google-WLAN i hela stan

Ett intressant erbjudande som Google har gett staden San Francisco har också kopplingar till gula-sidorna-marknaden. Företaget har erbjudit sig att helt utan ersättning bygga upp ett nät av WLAN-antenner som täcker hela staden, och som ger gratis trådlös internetuppkoppling till allmänheten. Nätet ska finansieras genom den detaljerade kännedom som Google erhåller om människors geografiska läge för stunden och deras intresseområde (som förstås avslöjas genom vilka webbplatser de besöker).

Google har redan börjat experimentera med WLAN-nät i New York och San Francisco Bay-området. Dessutom har man köpt in sig i ett företag som ska erbjuda höghastighetstillgång till internet via vanliga elledningar.

Lägg därtill ytterligare några utvidgningar som Google gjort utöver sin ursprungliga söktjänst:

– Google Desktop, som släpper in företaget för sökningar på användarnas egna hårddiskar.
– Gmail, Googles egen epostjänst (kontroversiell med anledning av att utgående epost automatläses för att profilera användarna med avseende på intresseområde)
– Google News, sökningar i tidningar och andra nyhetsmedier
– Google Talk, internettelefoni och instant messaging i Google regi.
– Google Maps, kartor över världen
– Google Print, sökningar i tryckta böcker (kontroversiellt av upphovsrättsskäl)
– Google Mobile, en tjänst specialanpassad för att göra sökningar från mobiltelefoner och handdatorer
– Google Video, sökningar bland videofilmer (med innovationen att ingen mediaspelare behövs)
– Google Scholar, sökningar i akademiska rapporter
– Picasa, programvara från Google för sortering av bilder på hårddisken

Sedan har vi tecknen på att Google är på väg in på den ”vanliga” mjukvarumarknaden. Det sägs att Bill Gates för en tid sedan satt och surfade på Google sajt och blev oroad när han såg vilka krav Google ställer på blivande personal i sina rekryteringsannonser. Gates ska ha sagt till sina medarbetare att Googles önskade personalprofil överensstämde oroande väl med Microsofts önskade personalprofil.

I en färsk artikel spekulerar affärstidskriften Business Week i att Googles nya allians med Sun Microsystems kommer att resultera i att Suns programvaruserie StarOffice (en utpräglad Office-konkurrent, i sin öppna version kallad OpenOffice) konverteras till en serie webbaserade tjänster för Google-ordbehandling, Google-kalkyler och Google-presentationer via internet. Vi skulle inte behöva Office längre!

Sedan är det inte långt till att vi allihop blir de facto-invånare i Google-land! Vem skriver nationalsången?

Tecknen på en generell trend mot programvaror via webben – vilket alltså innebär att man inte behöver något annat program än webbläsaren – finns för övrigt i skyn. Redan går det att prova beta-versionen av Writely, ordbehandling via webben.

Även jätten i Redmond tittar åt webben till. Så här säger Ray Ozzie, teknikchef på Microsoft i USA, enligt Computer Sweden: ”Vi försöker lista ut vilken funktionalitet i Office som kan göras tillgänglig i en webbläsare och vad som kräver en avancerad klientmiljö”.

Tjänster via webben är Googles starka sida, och Google har blivit en jätte. Men Microsoft är en formidabel motståndare. Kommer de att gå i clinch med varandra, och hur kommer i så fall striden att sluta?

Om författaren

Pär Ström arbetar med IT-utvecklingens spännande tillämpningar och konsekvenser, inte med själva tekniken. Trots talet om ”IT-bubblan” fortsätter IT-utvecklingen med oförminskad fart. Sanningen är att vi bara har sett början av den digitala revolutionen (DDR). Pär Ströms kompetens är att se de stora linjerna, vart utvecklingen är på väg och vad det innebär.

Företagsnamnet ”Atomer och bitar” sammanfattar det mest centrala i den utveckling vi kan vänta oss: sammanflätningen av den vanliga, ”fysiska” världen (uppbyggd av atomer), och den digitala världen (uppbyggd av ettor och nollor, så kallade bitar). Mer av Pärs tankar finns i arkiven med tidigare utgåvor av hans nyhetsbrev DDR och BBB.

Pär Ström erbjuder tre affärsområden: inspirerande och tankeväckande föredrag, moderatorskap samt strategisk konsulting.

Pär Ström, atomer.se