Greger Johansson

Rödvingetrast, Greger JohanssonEfter tidiga barndomsår i det vackra men kuperade landskapet vid den stora gården Söderö belägen intill sjön Ämmern i södra Östergötland, blev det flyttning till och skolgång i Linköping. Fyraårig utbildning till målare på Ljungstedska skolan avslutade skolgången. Efter några års hårdkörning i Linköpings nybyggnation, blev det flyttning till Motala och husköp, i samband med vårt bröllop i december 1965. Min fru Birgitta och jag bor fortfarande i samma hus. Huset är beläget i den vackra villabebyggelsen intill sjön Boren. Jag startade så småningom egen målerifirma i Motala och målade tavlor på fritiden. För att finna ett öppet och stämningsfullt landskap till mina oljemålningar började jag vistas vid fågelsjön Tåkern, ofta tillsammans med familjen. Döttrarna tyckte om att klänga i pilträden intill sjökanten, Birgitta studerade fåglar och jag målade.
Ung Östgötakonst hette en jurybedömd utställning som arrangerades i Linköping 1974.
Jag fick alla mina inlämnade verk antagna till utställningen och bra kritik, viss försäljning blev det också. Landskap och gestaltning av förfädernas torparetillvaro dominerade fortfarande i min dåvarande bildvärld, men fågelintresset växte under vistelserna vid Tåkern och en teckning från sjön blev såld under utställningen.
Jag blev några år senare antagen att ställa ut separat för första gången av Galleri Sjödell i Linköping ”TÅKERN” skulle utställningen heta. Det var oljemålningar åstadkomna direkt i naturen som utgjorde grunden för utställningen samt några teckningar och akvareller.
Det mesta såldes på vernissagen och kritiken av den ansedde Lasse Jonsson i tidningen Östgöten blev mycket bra. Detta föranledde att flera intresserade konsthandlare tog kontakt.
Tåkern var då ännu en föga utnyttjad motivkrets bland konstnärer. Mjölby Konst blev den nya samarbetspartnern. En stor efterfrågan skapades genom att verken visades i konsthandeln och 1976 på hösten blev det en ny utställning om Tåkern, fåglarnas sjö. Utställningen blev slutsåld och beställningarna blev många. Oljemåleriet var då den dominerande tekniken men akvarell- måleriet tog allt mera plats vid arbetet ute i markerna. Tanken att kunna måla på heltid blev allt mer realistisk och i april 1977 beslutade jag mej för att ta det stora steget, nämligen att försöka leva helt av konsten. Att studera, måla och att skriva om naturen, fåglarna och djuren har allt sedan dess varit mitt levebröd. Efter några års studier blev akvarelltekniken alltmer utvecklad. Kanske är det så att blyertstecknandet ända sedan barndomen är en naturlig grund för just den detaljrika återgivning som i synnerhet fågelmåleriet kräver. Allt eftersom åren gått har akvarellmålningarna blivit det vanligaste uttrycket i mitt naturmåleri, även om oljemåleriet fortfarande är en del av bildskapandet. Litografier och andra grafiska tekniker har också utvecklats genom åren. Utställningarna har avlöst varandra i en jämn ström, år efter år. Två egna böcker har jag skrivit och illustrerat, ett otal tidningsartiklar har det också blivit.
Inom föreningen Nordic Wildlife Art har jag verkat som medlem och sekreterare sedan lång tid tillbaka. Utbytet med kollegor inom naturkonsten vid gemensamma utställningar och möten är mycket inspirerande, och vi har tillsammans bland annat framställt boken ”Med naturen som förlaga, Nordic Wildlife Art”
I skrivande stund har jag nyss avslutat ännu en separatutställning och jag hoppas kunna hålla på att måla och skriva i många år till.

Motala i november 2010.

Greger Johansson, Nordic Wildlife Art