Konstnären Curt Källman och Vedic Art

curt-kallman-vedic-artDet har nu gått några månader sedan konstnären Curt Källman somnade in den 18 december 2010. Jag har tidigare skrivit en kortare blogg om honom, men det är först nu som jag kunnat göra ett försök att formulera något om hans livsverk Vedic Art. För att hitta mina ord har jag behövt ta ett steg tillbaka, se tillbaka på de 10 år som gått sedan jag först kom i kontakt med Vedic Art och Curt.

Curt fick sin konstutbildning på Gerlesborgsskolan samt på Konstakademin i Stockholm (1964 – 69). Han hade genom åren ett flertal utställningar både i Sverige (Stockholm, Göteborg, Kungälv, Malmö, Lund, Öland m.m.) och utomlands (Oslo, London, Geneve, Affschaffenburg, Fairfield, Chicago, New York, Los Angeles m.m.) Han finns representerad i bl.a. H. M. Konungen och Drottningens samlingar, Nationalmuseums teckningssamling, Svenska ambassader utomlands, privata samlingar i Sverige, Tyskland och USA.

Curt har berättat om när han gick på Konstakademin i Stockholm och efter examen märkte vilket användbart yrkeskunnande han fått där. Samtidigt insåg han att det främst var den kreativa drivkraften som gjorde att studenterna kunde hitta sina egna personliga konstnärliga uttryckssätt.

Under åren därefter när Curt sökte sin egen väg i konsten, skapade han Vedic Art. Den första kursen hölls februari 1988 på Bosjökloster Slott i Skåne. Genom åren höll han sommartid kurser på södra Öland och under resten av året i övriga delar av Sverige och så småningom även i Norge och Finland. Vedic Art finns idag i flera länder i Europa och i USA. Curt har även utbildat lärare i Vedic Art som håller kurser på många platser.

Vedic Art är en metod, det är ingen organisation, ingen förening med medlemmar. Vedic Art är en metod att väcka den egna kreativiteten och att hitta det personliga uttrycket i konsten och i livet genom att måla. Metoden kan användas av alla inte bara konstnärer.

Utgångspunkten i Vedic Art är att väcka drivkraften för den egna kreativiteten. Målandet är där inte ett mål i sig utan ett medel. Det handlar inte om att måla på ett speciellt sätt, med viss färg eller att primärt utveckla teknisk skicklighet. Det handlar om att ta tillvara skaparlusten och utveckla skapandet både hos de som inte målat förr och de redan tekniskt skickliga.

I Vedic Art finns verktyg som motverkar prestationskrav så man vågar börja måla, men också lösa upp kreativa blockeringar av olika slag. Ger möjlighet för var och en att finna och utveckla det egna personliga uttrycket.

På motsvarande sätt kan Vedic Art användas även i livet, som en metod att finna sin egen inre personliga väg och att följa den – om man väljer att göra det – i konsten så väl som i livet.

Jag själv kom i kontakt med Vedic Art för 10 år sedan, kom igång att måla och for den sommaren för första gången till södra Öland för att måla och lyssna till Curt. Genom åren har jag regelbundet fått del av den kunskap och klokhet han delade med sig med en blandning av humor och djup. Hur han generöst gav enskild handledning med synpunkter på mitt målande och dess utveckling.
Han fick mig att våga släppa kreativiteten fri, att lita mer på min intuition och samtidigt ha kvar fötterna på jorden. Att se att konst och liv är ett.

Jag tänder ett ljus till hans minne, fattar penseln och målar.

Anita Elgerot, Konstnär