SJÖHISTORISKA STÖDJER KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FARTYG

Segelfartyget Westkust. Foto: T/S Westkust

Segelfartyget Westkust. Foto: T/S Westkust

Sjöhistoriska museet fördelar 500 000 kronor i restaureringsbidrag till sex kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Fartygsägarnas engagemang är mycket viktigt, det är tack vare deras insatser som så många kulturhistoriskt värdefulla fartyg syns och brukas längs landets kuster i sommar.

Totalt inkom 28 ansökningar om ekonomiskt stöd till ett sammanlagt belopp av över 3 miljoner kronor. I år fördelas bidraget till fyra skolsegelfartyg och två ångfartyg. Stödet täcker bara en liten del av de verkliga kostnaderna för att bevara och underhålla kulturhistoriskt värdefulla fartyg men är ändå angeläget.

– Vi vet att ägarna till fartygen tar ett stort ansvar för detta viktiga kulturarv. Vi hoppas att stödet från Sjöhistoriska museet kan bidra till att både upprätthålla landets historiska flotta och ses som en uppmuntran för gott arbete och värdefulla insatser, säger Mats Djurberg, museichef på Sjöhistoriska museet.

– De historiska fartygen är en förutsättning för att en levande sjöfartshistoria kan upplevas av många. Samtidigt är kostnaderna för att underhålla äldre fartyg stora. I år har det varit många akuta och omfattande åtgärder på träfartyg och mycket angelägna åtgärder på ångfartyg som varit aktuella. Både kunskap och traditionell teknik behöver värnas för framtiden, säger Karolina Matts, intendent på Sjöhistoriska museet.

Fartygsstödet har delats ut av Sjöhistoriska museet sedan 1991 och kan i första hand sökas av ägare till historiskt värdefulla fartyg. Alla fartyg som fått fartygsstöd i år är tillgängliga antingen som passagerarfartyg, museifartyg eller som skolsegelfartyg.

– Vi lägger särskild vikt vid om ett fartygs verksamhet är eller planeras bli tillgänglig för allmänheten. Syftet med detta är förstås att fartygens historia ska kunna upplevas av så många som möjligt, säger Karolina Matts.

Vedettbåten Sprängaren, Gålö/Stockholm
70 000 kronor för tillverkning och montering av sotskåp till ångpannan på vedettbåten Sprängaren. Vedettbåten Sprängaren är byggd på Motala verkstad 1918. Sprängarens ursprungliga funktion var att som vedettbåt nyttjas för minsvepning, minutläggning, bogsering, spaning, bevakning med mera. Numera ägs fartyget av en förening vars syfte är att visa och köra Sprängaren som museifartyg. Sprängaren är k-märkt av Sjöhistoriska museet.

Segelfartyget Kvartsita, Fiskebäckskil
100 000 kronor för att renovera däck och bordläggning på T/S Kvartsita. Kvartsita byggdes 1945 som motorseglande fraktfartyg vid Holms varv i Råå för kvartsfrakter mellan Höganäs och Dals Bruk. Numera är Kvartsita riggad som toppsegelskonare och föreningen För fulla segel bedriver seglarskola för barn och ungdomar. Kvartsita är k-märkt av Sjöhistoriska museet.

Ångfärjan Djurgården 3, Stockholm
75 000 kronor till kostnader för omdragning av ledningar till förvärmaren till ångpannan i fartyget Djurgården 3. Genom att dra om rörledningar för avloppsånga samt matarvatten har man nu möjlighet att återgå till den ursprungliga förvärmaren. Ångfärjan Djurgården 3 byggdes 1897, fartyget beställdes för att klara trafiken till Stockholmsutställningen samma år. Djurgården 3 ägs sedan 1973 av den ideella föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten. Fartyget är Stockholms enda kvarvarande ångdrivna färja. Trafiken idag består av charter, färjetrafik och beställningstrafik. Djurgården 3 är k-märkt av Sjöhistoriska museet.

Segelfartyget Sarpen, Simrishamn
100 000 kronor till kostnader för att renovera spant och bordläggning i förskeppet på segelfartyget Sarpen. Det galeasriggade fartyget Sarpen byggdes 1892 i Nyköbing-Falster i Danmark. Från 1919 var hon hemmahörande i Degerhamn på Öland och fraktade främst cement och kalk. Sarpen var ett av de första fraktfartygen i landet som omvandlades till skolfartyg och drivs av Simrishamns scoutkår. Sarpen är k-märkt av Sjöhistoriska museet.

Segelfartyget Westkust, Orust
115 000 kronor till kostnader för att renovera däck och skarndäck på T/S Westkust. Westkust är en tremastad skonare, byggd för fraktfart 1932 i Sjötorp vid Vänern. Sedan 1986 ägs Westkust av Orusts Skolfartygsstiftelse som bedriver seglarskola och utbildningsseglingar med barn och ungdomar. Man vill även ge en inblick och förståelse för vilket underhåll och verksamhet som är nödvändig för att hålla en skuta i gott skick. T/S Westkust är k-märkt av Sjöhistoriska museet.

Gratitude, Göteborg
40 000 kronor till kostnader för arbetet med mast och toppstång samt tillhörande riggdetaljer på segelfartyget Gratitude.  Gratitude byggdes i Portleven, Storbritannien, 1903. I 27 år trålfiskade hon med Lowestoft som hemmahamn. 1930 såldes fartyget till Grundsund i Sverige. I Grundsund motoriserades Gratitude och användes främst för dörje- och backefiske och sedan som lastfartyg. 1957 köpte Svenska Kryssarklubben fartyget till seglarskoleverksamhet, i samband med det riggades hon om till ketch. Gratitude är k-märkt av Sjöhistoriska museet.

Axel Eriksson

Se även Sexton fartyg och fritidsbåtar k-märks (2020-06-25)