9 AV 10 BESÖKARE TILLBAKA PÅ MUSEERNA I SOMMAR

Dryga 6 miljoner museibesök gjordes på landets museer under sommaren, vilket är en ökning med nästan 60 procent från ifjol. Det visar Sveriges Museers sammanställning av besöken under perioden juni-augusti.

– Vi har haft en fantastisk sommar på museerna där besökarna äntligen är tillbaka, men vi är ännu inte uppe i full marschtakt, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för organisationen Sveriges Museer.

Riksförbundet Sveriges Museer har sammanställt medlemmarnas besöksantal perioden juni-augusti och jämfört med de tre senaste åren, det vill säga före, under och efter pandemin. Viss ekonomisk återhämtning har skett i verksamheterna, men oro kvarstår efter pandemiårens publiktapp.

– Nu krävs politiskt mod och fortsatta ekonomiska satsningar för att museernas unika förmåga att förmedla kunskap, skapa möten och spegla vår samtid ska kunna upprätthållas, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges Museer.

De tjugo mest besökta museerna sommaren 2022:

 1. Skansen 629 007 besökare
 2. Vasamuseet 444 616
 3. Gotlands Museum 271 240
 4. Nordiska museet 241 541
 5. Naturhistoriska riksmuseet 196 401
 6. Gamla Linköping 159 471
 7. Helsingborgs museum 153 294
 8. Wadköping 144 871
 9. Marinmuseum 142 434
 10. Nationalmuseum 141 252
 11. Malmö Museer 137 375
 12. Hallwylska museet 135 328
 13. Moderna Museet och ArkDes 129 425
 14. Prins Eugens Waldemarsudde 119 781
 15. Länsmuseet Västernorrland 94 992
 16. Livrustkammaren 92 706
 17. Tekniska Museet 83 918
 18. Vallby friluftsmuseum 82 154
 19. Värmlands museum 80 321
 20. Grenna Museum 78 491

Hela rapporten om museernas besök sommaren 2022 finns på Sveriges Museers hemsida.

(2022-09-09)

Se även Stora skillnader i besök på museerna (2021-09-22)

Axel Eriksson