Lek och leksaker Gotlands Museum 19 november 2022 – 5 mars 2023

Foto: Fredrik Sterner/Gotlands Museum

Foto: Fredrik Sterner/Gotlands Museum

Gotlands Museums nya utställning Lek och leksaker består av många föremål som både är leksaker och lekföremål från olika samlingar, inte minst Gotlands Museums egna. En del föremål visas för första gången för publiken.

– Vi har precis som många andra museer stora samlingar som väldigt sällan visas. Det känns mycket bra att kunna ge besökarna en inblick i våra samlingar, berättar Mathias Strömer, utställningsansvarig på Gotlands Museum.

Utställningen utgår från ett gotländskt perspektiv, men med internationella och nationella utblickar. Den består även av inlånade barnteckningar från svenskt barnbildarkiv i Eskilstuna som visar barns favorit- eller önskeleksaker.

– Det är glädjande att kunna visa den samtida japanska leksakskulturen jämsides med den tyska industriella leksaksindustrin från 1800-talet och gotländska kulturhistoriska lekföremål. Likheterna är fascinerande, säger Strömer.

Människor leker på ungefär samma sätt och med snarlika föremål oavsett när och var de levt. Bollar, dockor, miniversioner av vuxenvärldens föremål, figurer och snurror återkommer genom hela historien. Leksaker är idag en stor industri, men samtidigt precis som tidigare ett vardagligt och viktigt sätt att skapa mening i vardagen av det som finns i närmiljön.

– Vi lär oss verkligen alltid av historien och vi är så lika, vi människor, oavsett om el, tenn eller plast är uppfunnet, säger Mathias Strömer.

Utställningens koncept och urval är associativt till vad som är leksaker. Leksaker gränsar till och kan i sociala sammanhang vara idrott, spel, konst eller nyttoföremål. Mathias Strömer poängterar lekens betydelse:

– Lek är både livsviktigt och tidsfördriv. Människor i djup kris tappar ibland förmågan att leka. Leken är därför avgörande för att orientera sig i sitt liv och det är en utmaning för vuxenvärlden att klokt kunna designa lekmiljöer på barns villkor.

Axel Eriksson