EN SVENSK STUDENTS MÖTE MED FRANSKA REVOLUTIONEN

Gustaf af Wetterstedt, senare toppdiplomat och Karl XIV Johans högra hand, var på sitt trettonde år när franska revolutionen bröt ut 1789. Som så många andra drogs han med av frihetens vindar och de nya idéerna om jämlikhet och mänskliga rättigheter.

I Uppsala gick han i demonstrationståg för tryckfriheten och var nära att avsäga sig sitt adelskap. Inte ens skräckväldets fasor kunde bryta Gustafs entusiasm för den franska republiken: han hoppades alltjämt att revolutionens ursprungliga ideal skulle kunna bli verklighet under en mindre blodtörstig regim.

Ivägskickad av sin far 1797 på en ambitiös grand tour reste Gustaf under 2 ½ år genom England, Frankrike och Italien. Under hela resan förde han dagbok och skrev brev till vänner i Sverige, däribland filosofen Benjamin Höijer.

Den 21-årige studenten iakttog och analyserade sin omgivning på ett skarpsynt och förvånansvärt modernt sätt. Genom hans ögon får vi uppleva franska revolutionens slutfas innan Napoleon tog över makten. Gustaf af Wetterstedts grand tour blev en livsavgörande resa som utspelade sig på ett yttre såväl som ett inre plan.

Anna-Lena Berg har en bakgrund som veterinär och forskare i patologi. Hon har tidigare utkommit med Jacquette Gyldenstolpe. Romantik och tragik i skuggan av tronen.

Anna-Lena Berg:
Grand tour. En svensk students möte med franska revolutionen
Santérus Förlag
Utkom 2023

Axel Eriksson