Designåret 2005

Designexpo 2005Den 18 mars 2004 togs ett regeringsbeslut om att ge över hundra myndigheter, stiftelser och bolag i uppdrag att medverka i Designåret och genomföra designrelaterade verksamheter. Samtidigt inbjöds landets kommuner, landsting företag, föreningar och andra organisationer att delta.

Ur regeringsbeslutet:

Kläderna du bär, föremålen du använder, rummen du vistas i – vår omvärld är fylld av design. Hur lever du med design? Hur lever design med dig?

Syftet med Designåret 2005 är att visa vilka möjligheter som design ger oss alla – individen, näringslivet, kulturen och hela samhället. Målet är att så många som möjligt ska utveckla sin användning av, intresset för och kunskap om design.

I regeringsförklaringen den 1 oktober 2002. aviserade regeringen att ett Designår skall hållas 2005. Syftet med Designåret 2005 är att i hela Sverige ytterligare öka och fördjupa kunskapen om form och design i ett samhällsperspektiv.

Målet är att så många som möjlig.t skall utveckla sin användning av, intresse för och kunskap om design. Dessutom ska förståelsen för vilka målsättningar och värderingar som styr designprocesser i närings- och samhällsliv fördjupas.

Under Designåret 2005 skall ett brett och kreativt utbud av designprojekt genomföras i hela Sverige inom sju områden:

  • Arbetsliv och design
  • Design som kulturellt uttryck
  • Design som tillväxtfaktor
  • Offentlig upphandling
  • Design för alla
  • Långsiktigt hållbar design
  • Utbildning forskning.

De erfarenheter som uppnås inför och under Designåret skall bidra till att ytterligare stärka designens ställning, även efter 2005 . Och det är även önskvärt att de bidrar till att markera områdets starka potential i samhällsutvecklingen, också i ett internationellt sammanhang.

Therese Rosensthare
Redaktör