Kultur1 – ett år i backspegeln

Mest lästa artikel, 2006-05-08Att det fanns behov av en samlande webbplats för svensk kultur framkom redan i en statlig utredning från 1997.Resultatet av utredningen blev Kulturnät Sverige som drevs av Kulturrådet fram till sista december 2004, då ekonomiska faktorer tillsammans med en vag vision om svensk kultur i det nya informationssamhället, ledde till beslutet om nedläggning. I motiveringen till nedläggningen skrev man bland annat att ”utvecklingen inom informationstekniken har under de senaste åren varit mycket omfattande. Det finns i dag ett stort utbud av aktörer som tillhandahåller Internetbaserade söktjänster för allmänheten”.

Hans Alexander GerlaniusFrågan är vad man menade med ett stort utbud av söktjänster? Redan i slutet av 2004 hade sökmotorn Google lagt stora delar av sökmarknaden under sig och under de senaste åren har man fortsatt att expandera, så att man idag är så gott som dominerande. Att dessutom tro att en kommersiell söktjänst skulle vilja satsa pengar på att bygga upp en kvalitativ länkkatalog inom kulturområdet verkade inte heller speciellt troligt.. Det var också många inom kulturvärlden som reagerade och protesterade mot att en fungerande och etablerad verksamhet nu skulle lämnas vind för våg på den öppna marknaden. Efter en del förhandlingar beslutades dock att en nybildad ideell förening skulle ta över ansvaret för driften av Kulturnät Sverige, men övertagandet blev en långdragen process och det såg länge ut som om Sverige skulle stå utan ett fungerande kulturnät.

Men så den 2 april 2005 inträffade det smått osannolika i svenskt kulturliv. En grupp konstnärer och skribenter med privata finansiärer bakom sig, startar en ny portal för svensk kultur med namnet Kultur1. I pressmeddelandet daterat den 4 mars säger initiativtagaren Hans Alexander Gerlanius att ambitionen är att ”bygga en portal som inte bara skulle ta vid efter Kulturnät Sverige, utan utveckla och driva fram kulturverksamhet på nätet”.

Precis som Kulturnät Sverige hade Kultur1 ambitionen att dokumenterar, redigerar, distribuerar och arkiverar det som hände i svenskt kulturliv. Det gjorde man till en början på samma sätt som sin föregångare genom att presentera en utförlig länkkatalog och aktuella pressmeddelanden från kulturlivet i Sverige. Men sedan gick utvecklingen snabbt, det dröjde inte länge förrän Kultur1 hade passerat sin föregångare med hästlängder när det gällde att erbjuda besökarna nya finesser och funktioner för att ta del av kulturen i Sverige. Kultur1 gjorde tidigt klart att man inte bara var ännu en länksamling utan snarare en interaktiv kulturportal som ville driva kulturverksamheten framåt.

Redan från starten lanserade Kultur1 en community med namnet Forumett. Skillnaden mellan ett vanligt forum och en community, är att en community erbjuder större funktionalitet och ger medlemmarna bättre möjligheter att presentera sig. Idag har det ganska vanligt med communities inom de flesta områden, men när Forumett startades i början av 2005 fanns det i princip inte någon större renodlad community inom kulturområdet. Forumett var därför ett efterlängtat inslag, som gav kulturintresserade från hela Sverige möjlighet att diskutera litteratur, film, konst, historia, men även utbyta erfarenheter och skapa nya kontakter.

Utvecklingen fortsatte i samma snabba takt under hösten 2005 med lanseringen av en ny kulturtidskrift Magasinett. I Magasinett publicerades regelbundet artiklar med en stor bredd som pendlade mellan konstbevakning av biennaler, artiklar om August Strindberg till kåserier och betraktelser. Både kända och mindre kända skribenter fick möjlighet att publicera sig i Magasinett. Genom att knyta ihop Magasinett med Forumett, fick läsarnas också möjlighet att kommentera och diskutera innehållet i artiklarna vilket var helt i linje med Kultur1 ambition att skapa en interaktiv portal.

Redan från starten var det tydligt att bildkonsten låg initiativtagarna varmt om hjärtat. Något som visade sig i olika satsningar för att presentera svensk konst. På sidan Svenskakonstnärer kunde konstnärer utan kostnad skapa en enkel presentation med CV och några bilder och på så sätt nå ut till en stor publik som samlades kring den nya kulturportalen. För några hundralappar per år kunde man dessutom skaffa sig ett plusgalleri och därmed få tillgång till en egen hemsida med flera olika funktioner, med bland annat ett eget virtuellt galleri, blogg, och gästbok. Kultur1 introducerade även tidigt en egen utställningshall, Galleriett, där man varje månad ställde ut en ny konstnär. Genom funktionen Vykortett kunde man sedan skicka elektroniska vykort till nära och kära med motiv från Galleriett. Dessutom presenterar man på Kultur1 dagens bild från någon av konstnärerna som medverkar i Svenskakonstnärer, så nog kan man påstå att bildkonsten är väl representerad på Kultur1.

Under den senaste tiden har Kultur1 inlett en hel del samarbeten med många olika aktörer på nätet och ambitionen verkar vara att skapa en total kulturportal där man ska kunna hitta allt från länkar, recensioner, nyhetsflöden, aktuellt väder, TV-tablåer till kulturbutik. Eftersom utvecklingen på nätet går snabbt och besökarna ställer allt högre krav på innehållet, så måste man vara både flexibel och lyhörd för att möta dessa krav. Ett kulturnät idag ska inte bara förvalta och sprida kulturen till andra utan måste även kunna driva utvecklingen framåt, något som Kultur1 har visat att man kan göra.

Sett så här i efterhand kan man konstatera att regeringens beslut att lägga ner Kulturnät Sverige faktiskt har medfört att kulturintresserade i Sverige har fått en vitalare kulturportal än vad som hade varit möjligt i statlig regi. Kultur1 har hela tiden legat långt fram i jämförelse med många andra kultursajter när det gäller att använda sig av nya tekniker och funktioner, och med tanke på vad man åstadkommit på bara ett år, är det med spänd förväntan jag ser fram mot kommande år.

Mathias Jansson, Skribent