Hemlig censur i svensk Microsoft-chatt

Microsoft har byggt in hemlig censur i sin populära chattjänst MSN Messenger. Alla meddelanden automatläses, och ifall ett meddelande innehåller viss information stoppas det utan att vare sig avsändare eller mottagare får reda på att censur skett.

Genom tips har det kommit till min kännedom att Microsoft har byggt in automatläsning och censur i MSN Messenger, en mycket populär tjänst för så kallad chatt via internet. Jag har provat själv, och uppgifterna stämmer. Försök till exempel att skicka ett chattmeddelande som innehåller denna länk:

http://www.big-o-software.com/download.php?product=hkSFV

Vad som händer är att meddelandet inte kommer fram. Inget felmeddelande skickas, vilket gör att många chattare förmodligen inte märker någonting och censuren uppmärksammas inte. Ifall texten i meddelandet krypteras kommer det däremot fram.

Det är inte känt hur omfattande censuren är, vilka kriterier den bygger på och varför den införts. Det förtjänar att nämnas att länken ovan INTE leder till någon webbplats för illegal nedladdning av musik eller annan upphovsrättsskyddad information – den leder till ett företag som ger bort sin egen programvara gratis.

Som en bakgrund är det intressant att känna till den diskussion som finns i polisiära kretsar om det som kallas ”automated law enforcement”. Denna går ut på att automatisera polisens strävan att upprätthålla lagen genom att låta en mängd programvaror kontinuerligt gå igenom alla människors elektroniska fotspår på jakt efter brott. Automated law enforcement ses som framtidens melodi inom vissa poliskretsar. I den mest långtgående visionen automatiseras även domstol och bestraffning, genom att eventuella böter för det upptäckta brottet dras direkt från den skyldiga medborgarens bankkonto via autogiro.

Det är intressant att notera att hemligt samarbete mellan myndigheter och tillverkare av programvara och datorutrustning redan har förekommit. Tillverkare av scanners har i samarbete med myndigheter från ett stort antal länder byggt in en funktion som gör det omöjligt att scanna in sedlar. Tillverkare av skrivare och kopiatorer har på motsvarande sätt byggt in en funktion som skriver ut osynliga koder på papperet för att det ska kunna spåras till skrivarens ägare. Som Big Brother Bulletin tidigare har rapporterat hölls de polisiära funktionerna i apparaterna i båda fallen hemliga tills media kom dem på spåren.

Det är med ett visst obehag jag måste konstatera att vi alltmer går mot en värld där vi faktiskt inte vet exakt vad de programvaror vi använder egentligen gör. Exempelvis skulle Microsoft rent tekniskt mycket väl kunna bygga in en funktion i sin chattjänst som inte bara stoppar vissa meddelanden utan också skickar rapport om vilka personer som försökt skicka dessa meddelanden. Automatiskt angiveri, alltså. Utomstående skulle ha mycket små möjligheter att upptäcka en sådan funktion.

Om författaren

Pär Ström arbetar med IT-utvecklingens spännande tillämpningar och konsekvenser, inte med själva tekniken. Trots talet om ”IT-bubblan” fortsätter IT-utvecklingen med oförminskad fart. Sanningen är att vi bara har sett början av den digitala revolutionen (DDR). Pär Ströms kompetens är att se de stora linjerna, vart utvecklingen är på väg och vad det innebär.

Företagsnamnet ”Atomer och bitar” sammanfattar det mest centrala i den utveckling vi kan vänta oss: sammanflätningen av den vanliga, ”fysiska” världen (uppbyggd av atomer), och den digitala världen (uppbyggd av ettor och nollor, så kallade bitar). Mer av Pärs tankar finns i arkiven med tidigare utgåvor av hans nyhetsbrev DDR och BBB.

Pär Ström erbjuder tre affärsområden: inspirerande och tankeväckande föredrag, moderatorskap samt strategisk konsulting.

Pär Ström, atomer.se