På mötesplatsen

Det går mot kväll.
Inför resan.
De mest väsentliga sakerna, har du tagit med dem?
Ja min vän, tog med buren.
Varför?
Man kan låsa in och släppa ut, ta och ge frihet, man kan förvägra någon att komma in och bäst av allt, det som är inlåst låter sig betraktas, precis som det kan betrakta dig där ute.
Ovanligt hög bur…?
Färg, form eller fason spelar inte så stor roll, glädje och nyfikenhet kan inta oväntade former.

Du då, är det inte svårt hålla balansen med det där bagaget?
Förstår inte vad du menar…?
Ser vingligt ut!
Nej, i den nedre väskan finns snygga kartonger med luft och ljus och de gör packningen lätt och i den övre väskan några viktiga precisionsinstrument för att vi ska hitta rätt.
Böckerna?
Måste med, kan ge tröst och glädje när dagen blir alltför mörk.
Det låter bra.
Redo att fara?
Ja nu far vi!

Väldigt pretentiöst, hör du Bengt! men det här är ju en typisk efterhandskonstruktion.
Vad menar du?
Jo, du tyckte det var roligt, kände dig upprymd av att måla en så hög och vinglig bur, att måla en cykel med förskjutning i lasten, humorism, en ny –ism ser dagens ljus!
Det där får du allt tala med konstnären om.
Är inte det du då?
Nej, nu pratar du med han som skriver, det är en helt annan person och därför en annan version, vad den där målaren har för sig vet inte jag.
Oj, men vem är då mest trovärdig?
Det är enkelt, konstnären har hög trovärdighet.
Och skrivaren då?
Ja, han är minst lika trovärdig!
Så vem skall jag då tro på?
Det är också enkelt, du skall tro på dig själv, det du ser, det du uppfattar, det är väldigt trovärdigt. Finns inget trovärdigare.

Så först gör målaren sitt och sen kommer du med dina tangentslag, och uttolkar?
Så är det, samtiden gör allt för att uttolka dåtiden, att se symbolik och mystik, analysera ur olika aspekter, röntgenfotografera för att se dolda budskap, bedöma om penseldragen är utförda med mästarens hand eller av någon lärling, om färgen är rätt blandad och tål fukt och sol utan att blekna, om värdet är uppåt- eller nedåtgående.
Och eftersom du är nutid, betraktar objektet just nu, så är det din tolkning som är mest trovärdig.
Väldigt trovärdig faktiskt.

Bengt Wijkström, Konstnär