Den blyge entreprenören

Biografin Den blyge entreprenören – om Bergsingenjör Axel Ax:son Johnson presenterades av Kjell-Olof Feldt vid en pressträff torsdagen den 22 mars klockan 10.00 på Ekerlids Förlag, Tegnérgatan 37 i Stockholm.

Den blyge entreprenören - om Bergsingenjör Axel Ax:son Johnson av Kjell-Olof FeldtJohnsons var det sista riktigt stora familjeföretaget i Sverige, med sjöfart, industri och handel i mer än 100 bolag och nära 30 000 anställda. Från dess början på 1800-talet härskade den äldste mannen i familjen över detta imperium.

En av dem var Axel Ax:son Johnson Jr, med titeln Bergsingenjören, som levde mellan 1910 och 1988 och som är far till nuvarande styrelseordförande Antonia Ax:son Johnson. Kjell-Olof Feldt ger i denna bok en närgången bild av hans väg genom livet, från en uppväxt under hård kontroll av en despotisk far till en självvald exil i USA för att vid 45 års ålder ta det formella ledarskapet av de företag han i realiteten under flera år fjärrstyrt från New York.

Bergsingenjören blev aldrig någon publik person. Han undvek offentlighetens ljus och i tidigare skrifter om Johnsons finns det inte många upplysningar om hans karaktär eller hans förhållande till övriga medlemmar av familjen. Inte heller förstår man vad som drev honom till att ägna nästan all sin vakna tid åt arbete för att utveckla Firman och göra affärer. Men hans blyghet och tillbakadragna väsen dolde en närmast passionerad tro på de möjligheter till välstånd teknikens framsteg och fria marknader gav de som ”gjorde ett effektivt dagsverke.”

Kjell-Olof Feldt har haft tillgång till familjens privata arkiv, främst i form av 40 års korrespondens. Breven och andra dokument gav honom möjlighet att skildra Johnsons ur ett nytt perspektiv, där människorna och deras egenheter spelar huvudrollen. Axel Ax:son Johnson hade egentligen bara en riktig talang enligt författaren. Det var entreprenörens. Men i hans fall räckte den långt.

I boken finns tidigare opublicerade bilder från familjens privata arkiv.

Frågor till författaren från redaktionen

  1. Varför har du skrivit en bok om en företagare, och varför valde du: Axel Ax:son Johnson ?
  2. Hur länge har du arbetat med boken?
  3. Har Boken ett moraliskt budskap?
  4. Du har ju varit ordförande i Hjärnfonden, kommer du att skriva en bok om hjärnan, eller snarare om din tid där?
  5. Håller du nu på med en ny bok ?

Svar på frågorna:

1) Jag har länge varit intresserad av entreprenörskapets roll i marknadsekonomin. De medlemmar av familjen (alla män) som ledde Johnsongruppen fram till slutet av 1970-talet kan nog beskrivas just som entreprenörer. Och flera böcker har skrivits om dem och deras bedrifter. Men en av dem, Bergsingenjören, som ledde företagen ungefär 1950-1975, skildras ytligt och utan att man riktigt förstår vem han var och vad han egentligen uträttade – och varför han gjorde det. Därför ville jag försöka skriva en bok om människan Axel Ax:son Johnson och vad han betytt för företagen och faktiskt också för Sverige. Det som gjorde boken möjlig var att skriva var att jag fick tillgång till en stor mängd privat korrespondens inom familjen Johnson, särskilt mellan Axel och hans far Generalkonsuln.

2) Ungefär två år.

3) Det överlåter jag åt läsaren att bedöma.

4) Jag undersöker f n möjligheterna att skriva en kort historik om Hjärnfondens tillkomst och utveckling. Vad det kan bli beror av tillgången på källmaterial.

5) Se svar på fråga 4.

Hans Alexander Gerlanius, Chefredaktör