BUS tar Edvard Munchs Skriet till domstol

Munch-Skriet

Idag lämnar BUS, Bildkonst upphovsrätt i Sverige, in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot upplevelseföretaget Live it Experiences AB för intrång i konstnären Edvard Munchs upphovsrätt till verket Skriet.
Live it är ett företag som säljer upplevelsepresenter. Live it har under hösten 2011, utan lov från rättighetshavarna, manipulerat och använt det världsberömda och högt ansedda konstverket Skriet i en reklamkampanj. Bland annat har Live it använt det manipulerade Skriet i affischer och stortavlor i Stockholms tunnelbana. Denna användning är ett intrång i Edvard Munchs upphovsrätt.

Edvard Munchs rättighetshavare företräds i Sverige av BUS. BUS har i åtskilliga kontakter med Live it påtalat upphovsrättsintrånget och bett företaget redovisa för den användning av verket som har skett. Detta har gjorts i syfte att kunna räkna ut ett ersättningsbelopp kring vilket parterna skulle kunna förlikas. Live it har konsekvent vägrat att lämna ut information om den olovliga användningen, eftersom bolaget anser att bilden i annonsen är ett nytt och självständigt verk.

Då alla möjligheter att nå en uppgörelse med Live it nu har uttömts tvingas BUS att gå till domstol för att få saken prövad. I stämningsansökan yrkar BUS på ett preliminärt belopp om drygt 100 000 kr för användningen av verket. Dessutom yrkas ett skadestånd på 25 000 kr för intrång i Edvard Munchs ideella rättigheter.

Hans Alexander Gerlanius, Chefredaktör