Nationalmuseum och Thielska Galleriet i samverkan

 

Under sommaren 2014 har Nationalmuseum och Thielska Galleriet slutit ett avtal om samverkan museerna emellan. På eget initiativ har ett samarbete inletts kring gemensamma funktioner. Det gäller främst administration och tjänster som konservering, marknadsföring och liknande, men museerna ska även arbeta för att underlätta lån från konstsamlingarna sinsemellan.

Thielska Galleriet är ett konstmuseum som i dag drivs av en helstatlig stiftelse med relativt små resurser men med en enastående konstsamling med svensk och nordisk konst i unik sekelskiftesmiljö. Nationalmuseum är en statlig myndighet och landets största konstmuseum med samlingar från renässansen fram till idag och leder utvecklingen inom museiverksamhet på ett flertal områden.

– Vi ser avtalet som en startpunkt för ett närmare samarbete och räknar med att successivt fördjupa relationerna mellan Thielska Galleriet och Nationalmuseum om det nu inledda samarbetet ger avsedd effekt, säger landshövding Peter Egardt, styrelseordförande för Thielska Galleriet, och Berndt Arell, överintendent för Nationalmuseum, i ett gemensamt uttalande.

Målet är att skapa ett större utrymme för museernas respektive kärnverksamhet med samlingarna som en gemensam resurs, genom att inleda en ömsesidig relation för att effektivisera stödfunktionerna. Samarbetet mellan Thielska Galleriet och Nationalmuseum syftar till att låta museiverksamheten blomma ut och nå sin fulla potential med utställningar, programverksamhet och utåtriktat arbete genom att skapa stabilitet när det gäller ekonomi och administration.

Ytterligare information för press Berndt Arell, överintendent Nationalmuseum, berndt.arell@nationalmuseum.se, 0767-24 68 48 Peter Egardt, styrelseordförande Thielska Galleriet, 070-560 00 91 Hanna Tottmar, pressansvarig Nationalmuseum, hanna.tottmar@nationalmuseum.se, 0767-23 46 32

Bildtext Thielska Galleriet. Foto: Tord Lund

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden genomgår en renovering och beräknas öppna igen under 2017. Verksamheten fortgår genom samarbeten, turnerande utställningar och i tillfälliga lokaler på Konstakademien på Fredsgatan 12 i Stockholm. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet, Fältman & Malmén och Grand Hôtel Stockholm. Mer information finns på www.nationalmuseum.se.
Axel Eriksson