Calle Flygare Teaterskola beviljas konst- och kulturutbildning och anställer skolchef.

Calle Flygare Teaterskola beviljas
konst- och kulturutbildning och I år fyller Calle Flygare Teaterskola 75 och är större än någonsin. Skådespelarprogrammet har beviljats konst- och kulturutbildning och skolan har anställt en skolchef.

Konst- och kulturutbildning

Calle Flygare Teaterskolas Skådespelarprogram har beviljats bli en konst- och kulturutbildning inom ramen för Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningen ligger på 65 procentig studietid.

”Vi har under flera år arbetat systematiskt med att förstärka, förfina och utveckla skådespelarprogrammets redan höga kvalitet. Som ett led i detta har vi haft som mål att bli en godkänd konst- och kulturutbildning inom ramen för Myndigheten för yrkeshögskolan. Under augusti månad beviljades vår ansökan vilket gör att vi står starkare och har en god tillförsikt inför framtida satsningar. En naturlig följd av detta var att anställa en skolchef och vi välkomnar Mari Ann Schager”, säger Thomas Granström VD. Läs mer om konst- och kulturutbildningar på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Mari Ann Schager har tillträtt som skolchef

Tjänsten som skolchef inrättades i augusti och tillträddes av Mari Ann Schager. Det är ett viktigt steg i kvalitetssäkring av utbildningarna när skolan nu går in en ny utvecklingsfas.

Mari Ann kommer senast från ett uppdrag som VD för ett utbildningsföretag i Stockholm, med praktiska yrkesutbildningar inom gymnasium, yrkeshögskola och kursverksamhet. Mari Ann har en bakgrund som skådespelare/dansare. Därefter har hon en kulturvetarexamen med inriktning mot förlag samt en lärarexamen för gymnasium och högstadium. Hon har även en rektorsexamen samt mångårig erfarenhet av arbete i ledande positioner. Besök Mari Ann Schager på LinkedIn.

”Jag ser verkligen fram emot att utveckla och rusta Calle Flygare Teaterskola för dess resa in i den spännande framtid som ligger framför oss. Min kombination av erfarenheter och passion för såväl det kulturella och scenkonstnärliga som för utbildningsfrågor kommer nu kunna kombineras och användas på bästa sätt”, säger Mari Ann Schager.91fe8e4a-d591-4ef9-83e5-34fa4f915f6c

Calle Flygare Teaterskola firar 75-år

Det gör skolan till Sveriges äldsta privata teaterskola. Skolan startades år 1940 av Calle Flygare som drev skolan tillsammans med sin mor Ebba, även kallad Morsan. År 1972 togs skolan över av Daisy Jaqué, som drev skolan vidare fram till år 2005 då dottern Ann Jaqué och Thomas Granström tog över.
Skolan lever och frodas med en stabil grund i det som Calle själv framhöll som viktigt: gedigen kunskap, närhet till kultur- och samhällsliv och en outsinlig optimism då det gäller synen på eleven och dennas utvecklingspotential.
Idag har Calle Flygare Teaterskola vuxit och breddat verksamheten, så att den omfattar såväl Skådespelarprogram som en omfattande kursverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.  

Kontakt:

Thomas Granström, VD, Tel: 070-218 5362
Mari Ann Schager, Skolchef, Tel: 070-628 2264
Läs mer på calleflygare.se.

Axel Eriksson