VI SOM KOM TILL ER Kulturen i Lund 18 maj 2022 – 27 januari 2023

Gymnastiksalen på Lindebergska skolan i Lund har gjorts om till matsal. Frivilliga Lundabor hjälper till att servera mat till flyktingarna 1945. Foto: Kurt Hagblom/Sydsvenskan

Gymnastiksalen på Lindebergska skolan i Lund gjorde om till matsal för flyktingarna och frivilliga Lundabor hjälpte till att servera mat. Foto: Kurt Hagblom/Sydsvenskan

Utställningen Vi som kom till er handlar om flyktingar som med hjälp av räddningsaktionerna de vita bussarna och de vita båtarna kom till Skåne efter andra världskriget. Den är gjord av elever från Historieprogrammet på Katedralskolan i Lund, och fungerar som ett komplement till Kulturens permanenta utställning Att överleva. Röster från Ravensbrück.

I Historieprogrammets utställning Vi som kom till er får besökaren närma sig historien genom överlevares egna berättelser, gestaltade i texter, bilder och filmer. Flyktingarnas berättelser vittnar om smärta, rädsla och sorg, men även om hopp, kärlek och styrka.

Arbetet med utställningen började under våren 2021. För att få inspiration i arbetet besökte eleverna Kulturens utställning Att överleva. Därefter studerades Polska källinstitutet i Lunds arkiv, som innehåller över 500 intervjuer med flyktingar som kom till Skåne 1945. Eleverna gjorde även egna intervjuer med bland annat överlevare och överlevares barn. Under hösten 2021 och våren 2022 har eleverna arbetat tillsammans med lärare, formgivare, filmare och hantverkare med färdigställandet av utställningen.

Kulturen har en unik samling av föremål från Förintelsen vilka samlades in när de vita bussarna kom till Lund 1945. Kvinnorna som kom från koncentrationslägret Ravensbrück hade med sig föremål som många gånger vittnar om viljan att överleva. Det är så vitt museet vet den tidigast genomförda insamlingen av föremål som dokumenterar Förintelsen, den genomfördes redan i månadsskiftet april–maj 1945. Tillsammans med Polska källinstitutet i Lunds arkiv utgör den en dokumentation av stora värden, även i ett internationellt perspektiv.

Tillsammans med Lunds universitet genomför Kulturen just nu också ett forskningsprojekt om mottagandet av koncentrationslägerfångar i Lund och hur det har satt spår i staden. Projektet kommer bland annat att resultera i en app, som främst är tänkt att användas av högstadieelever. Det arbetas också med en dokumentation av platser i Skåne som tidigare koncentrationslägerfångar bosatte sig på.

Axel Eriksson