VANDRING I VIKINGATID- Selånger Pilgrimscenter Ny permanent utställning.

Den 22 oktober 2022 öppnade utställningen Vandring i vikingatid i Selånger Pilgrimscenter strax utanför Sundsvall. Den nya permanenta utställningen om vikingatiden ingår i en storsatsning på att levandegöra historien.

Utställningen tar besökaren tillbaka tusen år i tiden och är en vandring genom vikingatidens vardag och äventyr. Vandringen inleds i skogen med berättelser om väsen och folktro. Längs färden får man även veta mer om sydsamisk historia i Mellannorrland och om myter och gudar i förkristen tid.

I andra delar av utställningen får besökarna stiga in i hela uppbyggda miljöer som till exempel ett vikingatida långhus med sin härd, ett grophus och hamnen.

– Tanken är att besökarna i Selånger Pilgrimscenter ska få en upplevelse av hur människor levde i Selånger och Mellannorrland på 1000-talet, säger Bror Holm, kyrkoherde i Selånger.

Vandringen bjuder på en sinnlig upplevelse av vikingatiden genom dofter, ljud och andra intryck. För form och produktion svarar konstnären Stefan Alexis och formgivaren Anne Charlotte Ytter, som också är chef för Vikingamuseet på Djurgården i Stockholm.

– Här får besökarna stiga in i en vikingatida vardag i olika scener. Här kan man slå sig ner i högsätet och lyssna på berättelser runt härden och uppleva dofterna och smakerna från vikingatiden, säger Holm.

Utställningen innehåller flera unika inslag, bland annat en kopia av en försvunnen runsten i Selånger. Runstenen är känd genom avbildningar på 1600-talet, men försvann sedan mystiskt.

En röd tråd i utställningen är vikingakungen Olav Haraldssons liv. Olav levde ett äventyrligt liv. Redan som ung deltog han i vikingaräder, bland annat i England och i Spanien. Som kung i Norge anlade han städer och införde den första kristna lagen i Norden, ”kristenretten”. Men han utmanades av andra stormän och grupper om makten i Norge.

Enligt traditionen landsteg Olav i hamnen i Selånger år 1030. Kungen fortsatte färden genom Medelpad och Jämtland på sin väg för att återta tronen i Norge. Där stupade Olav i slaget vid Stiklestad och blev efter sin död helgonförklarad som Sankt Olav.

Utställningen lyfter även fram de kulturella och ekonomiska kontakter som fanns för tusen år sedan – både västerut till Norge och österut mot dagens Finland, Ryssland och Ukraina. Handel med bland annat järn, päls, skinn och horn runt Östersjön skapade ett ekonomiskt välstånd under vikingatiden.

Vandring i vikingatid har utvecklats inom ramen för projektet ”Pilgrim utan gränser”, ett gemensamt projekt mellan Selånger, Stiklestad och Trondheim under åren 2019–2022.

Axel Eriksson