KUNGLIGT BESÖK – UPPLAND OCH KUNGEN Upplandsmuseet 27 april – 30 september 2023

I år har det gått 50 år sedan Carl XVI Gustaf blev kung, den 15 september 1973. Han är den längst regerande monarken i Sveriges historia.

I utställningen Kungligt besök – Uppland och kungen visas officiella fotografier och porträtt ur De Kungliga Slottens arkiv tillsammans med föremål och fotografier från Upplandsmuseets samlingar. Utställningen berättar om fest och glamour, studentliv och traditioner, Upplands kungahistoria, fordonstillverkaren Nymans som blev storindustri, Uppsala regemente, Upplands speciella natur med rullstensåsar, fornlämningar och järnbruk.

Kungligheter har alltid haft en stark koppling till Uppsala och Uppland. Här regerade de första kungarna av Sverige. Det sägs att kung Erik den helige på 1100-talet byggde den första kyrkan på platsen där dagens domkyrka står. Domkyrkan invigdes 1435 och fram till 1719 kröns de flesta av Sveriges kungar och drottningar där.

Uppsala slott började byggas av Gustav Vasa 1549. Här har många dramatiska historiska händelser utspelat sig. Sturemorden 1567, drottning Kristinas tronavsägelse 1654 samt flera riksdagar. Den sista kröningen i Uppsala är Ulrika Eleonoras kröning 1719.

Axel Eriksson