Stefan F. Wirth zoolog och evolutionsbiolog

Stefan F. Wirth. Född: 10 juni 1972 i Neunkirchen Saar. Stefan F. Wirth är en tysk zoolog och evolutionsbiolog unnamedsom specialiserat sig på studier av kvalster som är associerade med leddjur, mestadels insrcts. Han är känd för sitt arbete om morfologin och funktionen hos gnathosoma i familjen Histiostomatidae och sina studier om kvalster i samband med barkborrar. År 2011 var han medförfattare till en publikation om datortomografibilder av ett fossilt kvalster som fångats i baltisk bärnsten. Hans arbete med olika aspekter av samspelet mellan kvalster och insekter, även när det gäller fossiler, har gjort honom till en internationellt känd person inom kvalsterforskningen.  

Utbildning:

1994-2000 Diplomkurs i biologi vid Fria universitetet i Berlin, under tiden studentassistent vid Max Planck-institutet för genetik i Berlin

Doktorsavhandling:

2000 till slutet av 2004 vid Fria universitetet i Berlin under överinseende av Prof. Dr. W. Sudhaus. Ämnen: samband mellan kvalster och leddjur, phoresy, necromeny, phylogenetic reconstructions, functional morphology, macro-micro-photography, videography, video analyzes to describe animal behavior, evolutionary biology.

Finansiering: Nafög-stipendium, kortvarig akademisk tjänst vid Fria universitetet i Berlin

Han medverkade som makrofilmare i flera naturdokumentärer för TV.

Postdoc:
Universitetsundervisning 2005-2014 i ämnena ryggradsdjurens evolution, djurrikets evolution, spindeldjurens evolution, ekologi, fylogenetisk systematik.

Utarbetande av över tjugo referentgranskade publikationer i internationella tidskrifter om ämnen i doktorsavhandlingen. Finansiering av DFG och DAAD, forskningsvistelser i Italien, Kroatien, USA.

Stefan F. Wirth

https://twitter.com/wirthstef

https://www.youtube.com/@wirthstef

EIC Hans Alexander Gerlanius hag@kultur1.se