Rondellhundarna årets största och viktigaste utställning?

Så här under årets sista dagar står årskrönikorna som spön i backen. Inom alla upptänkliga områden och med alla möjliga och omöjliga infallsvinklar summeras det gångna året och man spekulerar över vad det kommande året skall föra med sig.

313_1204126403_svenskakonstnarer_631_20061209000549_322Mycket har hänt i vår omgivning, i världen under 2006. Visst har mycket passerat obemärkt förbi, men det har också funnits mycket att reflektera över. Mycket har funnits att förfäras över, annat att applådera eller kanske bara le åt och så det där speciella som gör en varm i hjärtat.

Ja, så har vi det här med rondellhundar som jag skrivit om under hösten i mina bloggar. Som en protest mot förstörelsen av Stina Opitz staty (föreställande en hund) i en rondell i Linköping placerade en grupp kallad Akademi Vreta Kloster ut en egen staty av en hund i rondellen i somras. Rondellhundar började sedan spontant placeras ut i rondeller över hela Sverige från Ystad i söder till Abisko i norr.

Det har i tidningarna från olika delar av vårt land rapporterats om nya rondellhundar som plötsligt dykt upp. Man har intervjuat människor på de olika orterna för att höra deras åsikter om fenomenet rondellhundar. Det har på insändarsidorna i flera dagstidningar diskuterats för och emot rondellhundar. Är de att betraktas som nedskräpning jämfört med klotter eller är de en konstform som uppstått spontant och tagit plats i det offentliga rummet? Är de en protest mot det destruktiva i samhället eller möjligen en protest mot den offentliga konsten? Man har rasat över förfulande rondellhundar men också sörjt över de som förstörts eller tagits bort. På hemsidan rondellhund.se finns för närvarande bilder av 264 olika rondellhundar från hela landet, ett anmärkningsvärt stort antal och ändå utgör de sannolikt bara en mindre andel av alla rondellhundar som faktiskt har placerats ut i rondeller runt om i landet.

Språkrådet (f.d. Svenska Språknämnden) publicerar varje år en lista över nya ord. På listan för 2006 står ”Rondellhund = icke-officiell hund i rondell”. Så nu är rondellhundarna ett officiellt erkänt fenomen, vilket är intressant med tanke på deras icke-officiella karaktär. Kanske kommer de också med i nästa utgåva av Svenska Akademins Ordlista.

Bo Madestrand har i DN gjort en tänkvärd betraktelse kallad ”Rondellhundens år. Anonyma vovvar satte snurr på konstdebatten”. Där påpekar även han det anmärkningsvärda i att rondellhundarna är så många, att ”Aldrig tidigare har så många svenskar frivilligt bidragit till den offentliga konstens utbredning. Som en jämförelse kan nämnas att Moderna museets stora utställning ”Africa remix” innehöll verk av 80 konstnärer….Vad vi faktiskt kan göra, och det är det som är så fantastiskt med rondellhundarna, är att själva påverka det offentliga rummet och föra debatten om samhällskonsten framåt. Ur det perspektivet är rondellhundarna årets största och viktigaste utställning.” Därefter citerar han sig själv från en artikel skriven för tre år sedan: ”Precis som Lars Vilks med sina drivvedsprojekt på den skånska kusten med tiden har lyckats vända folk med sig och byråkraterna mot sig tycks det nu finnas en gryende acceptans för spontana kreativa uttryck i det offentliga rummet”.

Låt oss hoppas att vi under 2007 kommer att få uppleva en än större acceptans för olika former av konstruktiva okontrollerade kreativa uttryck, där stränga konstnärliga krav kan lämna plats för friare former av spontan kreativitet, t.ex. i form av rondellhundar….

Anita Elgerot, Konstnär