Miljardprogrammet

Carlos Rojas, foto: Johannes LiljesonJag drivs jag av något så enkelt som att skapa kärlek och respekt. Att folk ska ha frihet att älska sig själva och andra. Och oavsett graden av kärlek alltid ha respekt – för sig själva och sina medmänniskor. Idag är det inte så i Sverige. Idag lär sig miljonprogramsbarnen att ogilla vart de kommer ifrån och vad de är. Smittade av den låga status som andra tillskrivit dem och deras från början älskade hemorter.

När samhället förlamar områden med orättvist låg status och den orättvisa behandling som följer med den, begränsar vi friheten för människor. Det rimmar inte med något ideal vare sig från höger eller vänster. Resultatet av stigmatiseringen är dessutom att kunskapen och intresset för dessa områden får lägre status och utvecklas mindre. Regering, myndigheter och kommuner, som till en oproportionerligt liten del består av miljonprogramsbor, har därför en enligt mig begränsad kapacitet att skapa förändring. Miljardprogrammet har därför tagit avstamp i att förändringen ska göras av invånarna själva, utan att den görs beroende av att andra aktörer vill eller klarar av att delta.

Vi hugger tag i förändringen med hopp och optimism och insikt om att saker är som de är. Att sluta förvänta sig ett genuint stöd är framförallt ett sätt att ha en mer realistisk bild av hur förändringen ska gå till. Det ska inte tolkas som en besvikelse eller något bittert konstaterande. Saker är som dom är och kommer vara annorlunda om tio år, när andra och tredje generationens miljonprogramsbor fått mer inflytande och positioner även i etablissemanget. Men nu, 2012 och fram till årtiondets slut, ser det ut som det gör precis nu. Miljardprogrammet kommer därför att verka just till det här årtiondets slut. Sen kommer Sverige och världen se annorlunda ut och något annat behövas.

Med Gringo hittade vi ett format för att skapa en plattform för förändring. Vi skakade inte bara om attityder utan gav plats åt folk från miljonprogrammen att starta projekt som de såg skulle leda till förändring.

När jag senaste åren jobbat med Medborgaranalysen och åtskilliga medborgardialoger har jag sett att det är ur dessa som förändringen gror. När invånare i områden själva identifierar vad de vill förändra och diskuterar fram verktyg och metoder för att göra det, kan de ske något på riktigt. Det som behövs då är kunskap och information för att kunna göra kloka och grundande val av metod. Och att ingen myndighet lägger sig i vilket val invånarna gör.

Med MIKLO, konsultbyrån som jag också jobbat med senaste åren, har vi skaffat oss massvis med kunskap, jag skulle nästan säga att vi har den bredaste bilden av miljonprogrammen som någon organisation i Sverige har.

Miljardprogrammet startar nu med allt detta i bagaget, plus allt bagage som alla som engagerar sig kommer att ha med sig in i det. Planen är att under 2012 skapa en stiftelse som kommer att upplösas 2020. Målet ska vara att under den här tidsrymden förändra så mycket som möjligt i miljonprogram och liknande områden. Att använda de lokala framgångsmodellerna för att skapa nationella modeller och på så sätt effektivisera förändringsarbetet. Vi gör det med all kompetens som härrör från miljonprogrammen mobiliserad och alla som vill engagera sig engagerade.

Tills det att stiftelsen rullar finns det ett nyhetsbrev, en facebooksida och snart en webbsida där alla kommer att kunna följa arbetet. Nyhetsbrevet kan du prenumerera på här, och kommer komma ungefär varannan vecka.

Om du läst hit så antar jag att du är någorlunda intresserad och hoppas att du till och med vill engagera dig. Du kan engagera dig i det lilla bara genom att ”gilla” Facebooksidan och kanske till och med dela den på din statusrad. Eller höra av dig till mig på carlos.rojas@miljardprogrammet.com och ge mig förslag på hur du vill bidra. Vi behöver thinkers, doers och maniacs.

Arbetet har börjat med en undersökning i över hundra svenska miljonprogram och liknande områden, där invånarna definierat vilken förändring de vill se. Det är utifrån dessa resultat vi kommer att börja arbeta och börja med att samlas kring de mest efterfrågade förändringarna för att så effektivt det går börja hitta sätt att börja arbeta med dem.

God jul

 

Carlos Rojas