Samvetskval är oanständigt

Eftersom jag har till uppgift att skriva en fördjupning som har med modernismen att göra, så har jag valt att läsa 1900-tals romanen Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, för att sedan analysera huvudpersonens karaktär ur en filosofs synvinkel. Boken valde jag att läsa för att det känns som att den är en klassiker som man borde ha läst någon gång i livet, så jag tog tillfället i akt. Varför jag valde att se karaktären just ur en filosofisk synvinkel är för att jag intresserar mig för ämnet filosofi och vill lära mig mer om det. Även om jag anser att jag kan en del, så känns det lärorikt att fördjupa mig ytterligare.

Den filosof som jag hade tänkt relatera till är Friedrich Nietzsche, som tar upp mycket om moral och övermänniskan, han har sin egen syn på tillvaron som jag tycker är intressant att skildra på det här sättet. Friedrich Nietzsche (1844-1900) kom från en protestantisk prästfamilj. Hans skolning grundades främst på klassiska språk, och han blev därefter professor i ämnet. Nietzsche studerade aldrig filosofi, men han blev mycket påverkad av Schopenhauer. Han blev sedermera lärjunge till Schopenhauer, men lämnade honom för eget arbete. Nietzsche har gjort flera kända verk; Sålunda talade Zarathustra, Den glada vetenskapen, är bara några av dem. Nietzsche sjuknade sedan in och blev sinnessjuk, troligtvis av att ha hade syfilis av tredje graden. Det som många förknippar Nietzsche med är citatet: ”Gud är död”, men faktum är att han har skrivit och lärt ut så enormt mycket annat som är värt att ta upp, och det ska jag försöka visa genom detta arbete.

Doktor Glas

Eftersom jag tycker det är viktigt att ni ska kunna följa min fördjupning och förstå mina resonemang så tänkte jag börja med att berätta historien och handlingen i boken Doktor Glas för er.

Doktor Tyko Gabriel Glas är huvudpersonen i Hjalmar Söderbergs bok, han är en sådan man som är väldigt lugn och sansad till det yttre men som samtidigt har en massa känslor och tankar inom sig, som han helst också behåller för sig själv. Han är inte en sådan man som skulle berätta sina innersta känslor för sin blivande maka, vilket inte är vanligt nuförtiden. Utan nu är det ju faktiskt så att man delar med sig till den man håller kär. Anledningen till att jag tror att doktor Glas inte skulle dela med sig av sina tankar, beror nog inte enbart på hans personlighet, utan om man tar hänsyn till 1900-talets typiska seder och bruk, så var det ju inte så vanligt att man delade sina tankar med någon annan. Även om man hade talat med personen i flera år.

Glas beskrivs i boken som en mycket plikttrogen man, som alltid försöker göra det rätta, trots att hans tankar går emot allt vad han anser vara rätt. Fast egentligen så tycker Glas att moral bara är struntprat eftersom moralen egentligen bara är andras åsikter om det rätta.

Glas förälskar sig sedan i pastor Gregorius fru, Helga Gregorius, efter att hon kommit till hans mottagning och bett honom att hjälpa henne. Det är nämligen så att pastorn kräver av sin fru att hon ska vara honom till viljes och att hon måste uppfylla de äktenskapliga plikterna. 

Och eftersom Glas tycker att plikten bara är något som man gömmer sig bakom för att slippa göra det som bör göras, så hjälper han fru Gregorius att ljuga för pastorn.

De hittar tillsammans på att hon har en sjukdom som hindrar pastorn från att vara intim med henne. Det hela blir bara värre och värre och tillslut så går det så långt att Glas gladeligen har ihjäl pastor Gregorius, han har ju faktiskt aldrig tyckt om honom ändå.

Hela bokens handling går egentligen ut på Glas avhandlingslånga dagboksanteckningar där han försöker avgöra om det är rätt att döda en människa för att rädda en annan.

Nu när jag har beskrivit boken och lite av doktor Glas personlighet så hade jag tänkt börja med den verkliga analysen. För hur ser Glas situation ut ur Nietzsches synvinkel sett? Vad är Glas för slags människa enligt Nietzsche?

Nietzsche och Doktor Glas om moral

Först ska jag förklara vad moral är och vad som menas med det. Moral är oskrivna regler för hur man ska handla, vad man får och inte får göra, och hur man ska vara gentemot sina medmänniskor.
Enligt Nietzsche så härstammar moralen från de så kallade moralisterna Sokrates och Jesus, eftersom de tyckte att man borde ta hand om de svaga och mindre intelligenta istället för att eliminera dem. Så därför skapades något som kallas för moral. Men Nietzsche var av en annan åsikt än moralisterna, han ansåg att det själva elimineringen av de svaga som utvecklade oss, det var det som gjorde så att vi kunde lämna djurstadiet och bli människor. Man kan se en likhet mellan Glas och Nietzsches tankebanor, båda anser att moralen är något som inte borde finnas och att moralen har skapats av oss människor eftersom vi tror på den.

Moralen var enligt Nietzsche något som uppmanade till ödmjukhet och medlidande gentemot andra människor, och detta var något som bara de svaga människorna ägnade sig åt. Och svaga människor är något att förakta. Moralen tryckte ned människorna och lät oss inte vara fria. Men vilken människa tryckte moralen ned? En människa som doktor Glas? Är Glas en svag människa?

Eftersom Glas inte trodde på något sådant som moral så kan ju egentligen inte han ha varit en svag människa, i och med att det bara var de svaga människorna som styrdes av moralen.
Glas gjorde ju det som han ansåg vara sin plikt som läkare, han dödade inte pastor Gregorius för att det vara något som han kände för just i stunden, utan han hade tänkt igenom det noga för att sedan komma fram till att det var hans plikt. Men här kommer vi till en punkt då Glas är väldigt tvetydig i sitt sätt att handla.
Glas anser att moralen bara är struntprat, men trots det så gör han ändå det som han anser vara sin plikt; vilket han inte borde göra då han anser att moralen är strunt. Moral och plikt har en hel del med varandra att göra, eftersom ens plikt är det som man anser vara rätt, så har man alltså valt mellan rätt eller fel. Och det är ju det som moral handlar om, just rätt och fel. En annan sak som slog mig var att Glas anser att ”plikten är något som man gömmer sig bakom istället för att göra det som bör göras”, men ändå så följer han plikten själv, och egentligen så kanske han inte gör det som bör göras. Det som han kanske borde ha gjort var att inte döda Gregorius, utan han kanske skulle ha handlat på ett helt annat sätt.

Glas sitter ofta och skriver ned sina tankar kring moralen och plikten i sin dagbok, och han väger olika argument fram och tillbaka. Och här har jag hittat ett exempel på hur hans samvetskval visar sig när han talar med sig själv.

”Du är läkare. Hur ofta har du inte uttalat frasen: min plikt som läkare. Här har du den nu: jag tycker att den är tydlig. Din plikt som läkare är att hjälpa den som kan och bör hjälpas, och att skära bort det ruttna köttet som fördärvar det friska.” (S 114)

Är Glas en övermänniska?

Nietzsche talade mycket om något som han kallar för ”övermänniskan”, det är en människa som är stolt, fri och stark. Övermänniskan står över alla regler och behöver inte följa den slavmoral som nu finns, utan hon skapar istället sin egen moral; segrarens moral.

Övermänniskan står alltså enligt Nietzsche för något bra, en stark människa som på nytt skulle kunna bli den som tryckte ned de svaga, och på så sätt skulle vi bli av med moralen.

Återigen talar vi om moralen, vilket kanske faller sig rätt naturligt då hela boken handlar om ämnet. Och nu kommer vi till frågan; är Glas en övermänniska som trycker ned de svaga som t.ex. pastor Gregorius?
Pastorn var ju en oerhört plikttrogen man, och han höll säkerligen fast vid moralen väldigt hårt eftersom han var pastor under tidigt 1900-tal. Så ur den aspekten kan man tycka att Gregorius tillhörde det som Nietzsche kallar för ”slavarna”; det var alltså dem som var fast i moralens dilemma. Något som Nietzsche tyckte var viktigt för en övermänniska var att hon inte skulle tveka inför att ”utrota” dessa ”fuskverk”, utan att hon istället skulle skapa den värld som behagar henne. Och detta gjorde ju Glas, han lekte Gud och dödade pastorn, trots att han hade samvetskval. Om man ser det på det sättet så var Glas en övermänniska, han kanske inte var den karaktäristiska övermänniskan; fri, stark och stolt, utan han visade sig i en annan skepnad.

Men i och med att Glas verkar ha en slags dubbelmoral, då han först tvekar för att ha ihjäl pastorn för att sedan gå till verket; så måste man överväga om han verkligen är en övermänniska. För övermänniskan får inte tveka eller ha samvetskval vid ett sådant här tillfälle. Så egentligen är nog inte Glas en övermänniska ännu, men han är på väg att bli. Kanske om han hade gjort denna gärning ännu en gång, så skulle han kunna bli en övermänniska. Eftersom ju fler gånger man gör någonting, desto mindre tvekar man för att göra det.

Vad har jag nu kommit fram till? Min och Nietzsches uppfattning om Glas är rätt tvetydig eftersom Glas är väldigt dubbel i sitt handlande och i sina tankar, och detta gör att han inte riktigt vet hur han ska handla. Och på så sätt är han ingen övermänniska, just för att han tvekar. Jag har fått svar på de frågor jag ställt och jag har fått mer förståelse för boken jämfört med om jag bara hade läst den och inte analyserat den. Värt att nämna är att Nietzsche är väldigt svår att tolka och på något sätt att relatera till, så detta har inte varit det enklaste. I och med att hans åsikter skiljer sig rätt mycket från mina så har det varit en svår uppgift att utföra, men jag har gjort mitt bästa.

Jag hittade ett citat i en bok, skrivet av Nietzsche och det passar utmärkt in i detta sammanhang, det sammanfattar alla Nietzsches tankar i endast tre ord.

”Samvetskval är oanständigt”

Amanda Blennborn, Mediastuderande