Entartete Kunst, ett misshagligt konstverk

Entartete Kunst heter en tuschmålning som jag gjorde 1973 och har formatet c:a 170 x 230 cm. Den har vid ett senare tillfälle blivit placerad i en trälåda, som förseddes med taggtråd från andra världskriget. Målningen utställdes på Galleri Final år 2000 och donerades till lärarutbildningen på Helenholmsskolan i Malmö 2001. Sedan 2005 finns den på Högskolan (Orkanen) i Malmö.

Entartete Kunst - Allan Friis

Den ansvarige i konstfrågor, Lars Shill, valde tillsammans med mig ut en lämplig plats för tavlan, nämligen på andra våningen i trapphuset, där den var väl synlig för personal, besökare och studenter.

En kort tid efter ankomsten fick Statens Konstråd i uppdrag att välja ut konst till Högskolan. Ansvaret för urvalet gick till Annika Svenbro, stationerad i södra regionen. Hon valde ut sådant som hon själv tyckte var samtidskonst.

Först nu okt. 2010 får jag av en tillfällighet, veta att Entartete Kunst är nerplockad och har förvisats till en undanskymd plats intill en hiss i markplanet.

När jag kontaktar Högskolan hänvisas jag till Birgitta Wickman, som säger sig inte ha en aning om vare sig orsaken till att tavlan förflyttats eller av vem och vilka som varit ansvariga. Fick dock namnet Ingrid Gustavsson som slutade för något år sedan. Bollades sedan till olika personer och hamnade till slut hos Lars Shill. Han frånsäger sig allt ansvar för förflyttningen utan hänvisar istället till statliga konstrådet Annika Svenbro, som fått uppdrag att förse Högskolan med ”god” välanpassad konst. Ansvaret vilar således helt på denne person, som uppfattat sitt uppdrag så, att plocka bort sådan konst som inte passar in i hennes föreställning om vad som är samtidskonst.

Såvitt jag vet har inga invändningar gjorts av berörd personal på Högskolan. Man har lagt sig platt inför myndigheten. På en fråga till Lars Shill vad han själv tyckte, ville han inte svara, men medgav att han var neutral.

Själv och många med mig tycker att det är upprörande, inte bara att tavlan förflyttats, utan även i hög grad att jag aldrig kontaktades. Egentligen är det helt förkastligt att Konstrådsinstitutionen skall ha sådan makt att bestämma vad som är lämplig konst att visas offentligt, vilket i de enskilda fallen är beroende av ombudens ofta begränsade överblick och privata tyckanden.

Min bild Entartete Kunst gjordes 1973 i en bestämd historisk situation. Den är på sitt sätt tidstypisk och har därmed ett kulturhistoriskt värde, förutom ett konsthistoriskt. En högskola bör givetvis inte bara förse sin skola med dagsaktuell konst, vilken är mycket flyktig och övergående. Man får inte göra sig historielös genom att utesluta konst från äldre tider. Den konst som jag företrädde under 70-talet, nämligen en konst som i klartext ville belysa sociala och samhälleliga missförhållanden och som inte löstes upp i gåtfullheter och mångtyderi, har alltid setts med misstro av konstrecensenter, curatorer, och andra inom konstetablissemanget, inte minst numera av den Statliga konstrådsinstitutionen. Det vore tragiskt om även Malmö Högskola skulle sälla sig till denna rigida skara av tyckare.

Entartete Kunst betyder ju misshaglig, urartad konst. Min tavla ska således ses som en ironisk kommentar till det samtida konstetablissemangets utrensning av denna konst i Sverige. Bättre än vad nu sker på Högskolan kan denna symboliska utrensning inte illustreras. Nu återstår också att den brännes på bål för utrensningens fullbordan. Jag uppmanar Högskolan: Visa att konstens frihet inte bara är tom retorik, som låter sig hunsas av statliga myndigheter från Stockholm. Låt tavlan komma tillbaka till sin ursprungliga plats.

Allan Friis, Konstnär