Iliadens fåglar stärkte krigslusten

Fåglarna i Iliaden ger krigare och kungar vägledning inför svåra beslut och tillfredsställer grundläggande mänskliga behov av trygghet och självkänsla. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet som analyserar 35 fågelscener i Homeros Iliaden, daterad till ca 700 f. Kr.

I Iliaden använder gudarna fåglar för att maskera sig och som budbärare för att kommunicera sina budskap och för att interagera med människorna. Människorna använder sig av fåglarna som tecken och symboler som de tolkar för att skaffa sig kunskap om gudars närvaro, identiteter, viljor och intentioner för framtiden. Fåglar har därför mycket viktiga funktioner som mellanhänder mellan människor och gudar.

– Fåglarna är starkt förankrade i Iliadens händelsestruktur, där de ofta uppträder i farliga och viktiga krigssituationer och före riskfyllda resor. Att motta ett positivt fågeltecken från gudarna vid ett sådant ögonblick var en stark upplevelse som stärkte krigarnas krigslust och fysiska förmåga till strid, men de gav också en känsla av lättnad då fågeltecknet indikerade att de hade guden med sig, säger avhandlingens författare Karin Johansson.

I sin avhandling har Karin Johansson identifierat de olika fågelarter som förekommer i Iliaden och visar att de är noga utvalda för att passa perfekt i de situationer och miljöer de uppträder i. De vanligast förekommande arterna är pilgrimsfalk, klippduva och kungsörn men även lammgam, som är en mycket ovanlig art idag.
– Det är viktigt att identifiera fåglarna och fästa uppmärksamhet på deras beteenden och särdrag. De specifika arterna är också valda för att förmedla och tillföra specifik information. Om vi negligerar de här detaljerna så förlorar vi också en stor del av budskapen, säger hon.

Karin Johanssons forskning om de homeriska fåglarna är unik i sitt slag, då den tidigare forskningen främst har fokuserat på fåglarnas symboliska funktioner och om en fågel är en transformation av en gud eller om den ska kategoriseras som en liknelse. De olika fåglarnas ornitologiska identiteter, beteenden och särdrag har inte ägnats någon större uppmärksamhet tidigare. Med sin avhandling lyfter Karin Johansson fram hur fåglarna i Iliaden utmanar den moderna vetenskapliga uppdelningen av ”natur” och ”kultur” och i viss mån vårt tänkande då fåglarna både verkar som zoologiska fåglar och som tecken och symboler.

– Genom att ägna fåglarna i Iliaden uppmärksamhet kommer vi mycket nära de mänskliga karaktärernas djupaste önskningar, lättnader och starkaste rädslor, men vi förstår också hur djupt rotade fåglarna är i människornas liv, villkor och medvetanden. Situationerna och händelserna i Iliaden kretsar kring kriget och andra faror i livet och där har fåglarna viktiga roller att fylla för människorna, säger Karin Johansson.

Louise Quistgaard, Informatör