Konstnär bosatt på N.Öland, Löttorp och emellanåt i Stockholm,Södermalm.

Steget 3Anna-Kajsas konst spänner över naturen,människor/figurer och s.k.nonfigurativt måleri. Naturen är mer specifikt det Öländska landskapet.Dess skiftande scener och stämningar blir projektionsytor för känslor och tillstånd: längtan,vemod,eufori,vila,förtröstan,nyfikenhet..  Landskapets anatomi,såsom stenig kust,milsvid sandstrand,våtmark,betad ängsmark,alvaret, olika slags skog m.m har sin inre motsvarighet i en känslans arkitektur.

Ramarna för det möjliga finns i landskapet,men eftersom det rådande ljuset,beroende av timme på dygnet och årstid  är näst intill obegränsat i sin variation är också utgången oviss. Men något är rätt och något är fel.Allt ryms inte i ett scenario.Måleriet, tekniken är verktyget. Landskap + känsla uppfinner sin nödvändiga teknik och sina gränser.

En målning kan ta upp till ett år och mer.De målas inte,men kan påbörjas,på plats.De målas i ateljén där minnet prövar vad som är sant.Hur tar formerna emot ljuset? Och: vilka är verkningarna på själens projektionsyta? Landskapet återupptäcks i minneslagren.Om resultatet kallas figurativ,föreställande eller nonfigurativt är mer en fråga för åskådarens sätt att se.

Figurer,människor placeras ibland målstyrt i en komposition,ibland dyker de upp ”av sig självt.” En del av sitt yrkesverksamma liv har Anna-Kajsa arbetat som gymnastik och idrottslärare och intresset för kroppen i rörelse finns hela tiden med.                                                  En människas rörelse/åtbörd skapar hennes specifika rum,hennes relation till omvärlden. Även här ses motivet: rörelsen/åtbörden som bärare av ett tillstånd, ett budskap. Figurer hoppar,springer,stretar,kurar,gömmer sig,lyfter.. liksom utkastade i tiden, var och en för sig men likväl i samma rum: naturens.

Bilden heter Steget. Mått 185 ggr 155 cm. Olja på duk, Anna-Kajsa Alaoui

 

 Anna-Kajsa Alaoui