Hur vi kan tala bättre med datorer…

Språkteknologi är en viktig ”dold” teknologi med oerhörd betydelse för vardagen i dagens IT-samhälle. Den hjälper oss med stavning och grammatik när vi skriver, den låter oss ta del av information på språk som vi inte behärskar och den möjliggör talad kommunikation med datorsystem, till exempel i talsvarstjänster. Den 26-30 april samlas runt 500 forskare i Göteborg för att diskutera och presentera pågående forskning inom området.

– Det här är den stora europeiska konferensen inom området språkteknologi. Även om en majoritet av deltagarna därför kommer från Europa, har konferensen ett betydande inslag av forskare från hela världen, säger professor Lars Borin, föreståndare för Centre for Language Technology som samlar forskningsverksamheten i språkteknologi vid Göteborgs universitet och Chalmers och står som värd för konferensen.

Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt ämne där språkvetenskap och datavetenskap möts. Det övergripande målet är att utveckla datorers möjlighet att processa naturligt mänskligt språk för att underlätta kommunikationen både människa-maskin och människor emellan.

– Mänskligt språk är ofta mycket vagt. Det fungerar eftersom människor har livserfarenhet och intuition, något som datorer saknar. Ett datorsystem måste ha exakta beskrivningar för att tolka information, och språk låter sig inte beskrivas exakt. Utmaningen för språkteknologer är alltså att skapa en brygga mellan det som är vagt och intuitivt och det exakta, säger Karin Friberg Heppin, forskare i språkteknologi.

Konferensen rymmer alla aspekter av språkteknologi (tillämpning) och datalingvistik/språkvetenskaplig databehandling (teori). Exempel på forskning som kommer att tas upp är system för att på ett säkert sätt styra en dator med rösten medan du kör, att automatiskt få fram kortfattad information om vad en längre text handlar om, samt förbättrad informationssökning när du vill ställa sökfrågan på ett språk men få fram dokument på ett annat språk.

– Jag ser också fram emot att höra mer om ett system som automatiskt tolkar dikter och får datorn att läsa upp dem med rätt känslomässig betoning, säger Karin Friberg Heppin. Och ett kinesisk-spanskt översättningssystem för turister som råkar illa ut låter också intressant.

Göteborgs universitet har, inte minst genom sitt Centre for Language Technology, stadigt över åren byggt på sitt anseende som en framstående språkteknologimiljö i världen.

– Att vi i konkurrens med andra universitetsmiljöer i Europa har fått förtroendet att arrangera en så stor och välrenommerad konferens som EACL förstärker den bilden, säger Lars Borin.

Konferensen EACL 2014 (the 14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics) äger rum på Chalmers, Campus Johanneberg, Chalmersplatsen 1. Journalister är välkomna att besöka konferensen. 1390537_lars-borin-138px

Mer information: Professor Lars Borin, Institutionen för svenska språket, telefon: 070-747 8386, e-post: lars.borin@svenska.gu.se Professor Aarne Ranta, Institutionen för data- och informationsteknik, telefon: 0763-17 85 90, e-post: aarne@chalmers.se Konferensens webbplats: www.eacl2014.org

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet– Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.www.chalmers.se