Magasinett: Claes Caldenby & Ingrid Sommar:

Arvid-Fuhre

ARKITEKTEN OCH KULTURBÄRAREN ARVID FUHRE

Arvid Fuhre var verksam under 1900-talets första hälft, en period av framgång för svensk arkitektur som stilmässigt gick från nationalromantik via Swedish Grace till modernism. Under studietiden i Stockholm lade…